- Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh trả lời báo chí bên lề QH sáng nay về những sai phạm của người tiền nhiệm Vũ Huy Hoàng.

Ban cán sự đảng Bộ Công thương bao giờ sẽ họp để thực hiện chỉ đạo kết luận của UB Kiểm tra TƯ về những sai phạm của nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng?

Kết luận của UB Kiểm tra TƯ mới được thông qua, khi nào nhận được kết luận chính thức, chúng tôi sẽ tổ chức họp để triển khai thực hiện. Hiện chúng tôi vẫn chưa nhận được bằng đường văn bản chính thức.

Bộ trưởng Công thương: Vụ ông Vũ Huy Hoàng 'sai đâu sửa đó'
Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh. Ảnh: Phạm Hải

Về tinh thần, chúng tôi đã nắm được hết. Chắc chắn chúng tôi sẽ tổ chức họp sớm để triển khai thực hiện kết luận của UB Kiểm tra TƯ.

Khi họp Ban cán sự Đảng, chúng tôi sẽ đánh giá, làm rõ toàn diện những yêu cầu trong kiểm tra, từ đó sẽ đưa ra kế hoạch triển khai theo đúng yêu cầu. 

Thực tiễn qua quá trình sinh hoạt, kiểm điểm thời gian qua, chúng tôi đã nhận thức được vấn đề, để có giải pháp toàn diện, khắc phục cơ bản.

Vậy Bộ sẽ có hướng xử lý kết luận như nào, thưa ông?

Tuy kết luận đưa ra những vấn đề cụ thể nhưng là cả quá trình dài từ các quyết định nhân sự tới công tác cán bộ nói chung và những vấn đề khác nữa.

Vì vậy, một mặt chúng tôi thực hiện đủ, đúng theo đúng tinh thần chỉ đạo tại kết luận của UB Kiểm tra TƯ, theo đúng nguyên tắc của Đảng phải khắc phục tồn tại và có hướng hoàn thiện tiếp nguyên tắc Đảng. Ngoài ra, thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định của pháp luật. Những vấn đề này cần được xem xét, làm rõ.

Tinh thần là sai ở đâu, sửa đó, theo đúng kết luận và quy định pháp luật. 

 

Đã xác định sai phạm liên quan con ông Vũ Huy Hoàng

Ông có thể cho biết rõ hơn về sai sót trong quá trình bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải?

Tôi không thể nói được cụ thể đầy đủ vì gắn với cả quá trình dài, bản thân anh Hải cũng được điều chuyển qua nhiều vị trí khác nhau. Ngay từ giai đoạn kiểm tra đầu tiên chúng tôi đã xác định được những vi phạm, sai phạm đã có. 

Trong kết luận của UB Kiểm tra TƯ đã thể hiện rõ tinh thần kiểm điểm của Ban cán sự đảng, cơ quan chuyên môn, cơ quan tham mưu và các cá nhân.

Một số sai phạm thể hiện rõ trong quá trình nghiên cứu quy định pháp luật cũng như hướng dẫn quy định của Nhà nước chưa toàn diện, cách hiểu chưa đầy đủ theo bối cảnh chung cũng như trong quản lý nhà nước nên kết luận bổ nhiệm, luân chuyển bộc lộ sai phạm như vậy.

Mức độ sai phạm tới đâu, trách nhiệm của ai trong quy trình đó, cách xử lý những nhân sự mắc sai phạm, thẩm quyền trong ra quyết định nhân sự sẽ được Ban cán sự đảng làm rõ và đề xuất hướng xử lý phù hợp.

Như Bộ trưởng nói là có sai phạm trong việc ra quyết định bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải, UB Kiểm tra TƯ đã yêu cầu Bộ thu hồi những quyết định sai trái trong công tác cán bộ. Vậy Bộ có thu hồi quyết định bổ nhiệm ông Hải vàxem xét lại vị trí các cán bộ trong kết luận?

Chúng tôi sẽ khắc phục toàn diện những bất cập, tồn tại trong cách chỉ đạo điều hành cũng như trách nhiệm của Ban cán sự đảng chứ không phải vào câu chuyện cụ thể. Tuy nhiên, câu chuyện cụ thể của ai, của Vũ Quang Hải hay cá nhân nào khác cũng nằm trong chu trình đó.

Tất nhiên dư luận xã hội đã có rất nhiều, chúng ta có trách nhiệm phải lắng nghe dư luận xã hội và đối chiếu lại khuôn khổ, quy định pháp lý Nhà nước, vai trò trách nhiệm cũng như cách thực hiện các chính sách pháp luật của cơ quan đó, trong đó có Bộ Công thương, Ban cán sự đảng Bộ Công thương.

Bất cứ giải pháp nào phải tính đến yếu tố toàn diện, đồng thời giải quyết, khắc phục những sai phạm trong thời gian qua một cách có hệ thống.

Quan điểm của chúng tôi là tiếp thu đầy đủ tinh thần trong kết luận của UB Kiểm tra TƯ, nguyên tắc là sai đâu sửa đó.

Hình thức xử lý, đặc biệt hướng giải quyết cụ thể như nào thì phải đợi các cơ quan tham mưu của chúng tôi căn cứ theo quy định chung của Đảng, pháp luật Nhà nước để đưa ra cho phù hợp.

Theo kết luận của UB Kiểm tra TƯ thì các cơ quan đảng đã có kiến nghị cụ thể, nhưng với cơ quan nhà nước, ông Vũ Huy Hoàng đã về hưu thì có thể xử lý như thế nào?

Tôi không thể bình luận việc này vì tôi không có thẩm quyền quản lý vấn đề này, tôi chỉ đang là Bộ trưởng Công thương, ủy viên Ban cán sự.

UB Kiểm tra TƯ đã kết luận về kỷ luật Đảng đối với các tập thể, cá nhân của Bộ Công thương nên Ban cán sự đảng Bộ phải chấp hành và thực hiện và  tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tổ chức việc kiểm điểm trách nhiệm và có các hình thức xem xét xử lý trách nhiệm phù hợp với những vi phạm, sai phạm nếu có như kết luận đã nêu.

Đồng thời, Bộ sẽ có biện pháp xử lý những tồn tại liên quan đến công tác cán bộ.

H.Nhì - P.Hải - T.Hằng