Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trao quyết định và chúc mừng bà Nguyễn Thị Thanh

Tại buổi lễ, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy đã trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho bà Nguyễn Thị Thanh.

Theo Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp nhận bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình về công tác tại Ban Công tác đại biểu và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy tin tưởng với bề dày công tác, bà Nguyễn Thị Thanh sẽ tiếp tục phát huy năng lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tân Phó Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao phó.

Trước đó, Bộ Chính trị đã ban hành quyết định về việc điều động, phân công bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa 14 tỉnh Ninh Bình thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2015 – 2020, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc vừa ký ban hành văn bản về việc công bố các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn danh sách kiện toàn thành viên Ban thư ký Quốc hội. Cụ thể, Phó Tổng thư ký Quốc hội, gồm:

 

Bà Nguyễn Thị Thúy Ngần, Phó Chủ nhiệm VPQH, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội kiêm giữ chức Phó Tổng Thư ký Quốc hội (thay ông Lê Bộ Lĩnh đã nghỉ hưởng chế độ hưu theo quy định);

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội kiêm giữ chức Phó Tổng Thư ký Quốc hội (thay ông Hoàng Thanh Tùng đã được phân công công tác khác).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn các ủy viên Ban thư ký Quốc hội, gồm:

Vụ trưởng Vụ Tư pháp Nguyễn Công Long;

Vụ trưởng Vụ Quốc phòng và An ninh Trần Tuấn Hinh;

Vụ trưởng Vụ Phục vụ hoạt động giám sát Nguyễn Ngọc Sơn;

Giám đốc Thư viện Quốc hội Lê Hoàng Anh.

Cán bộ có liêm, có sỉ để Đảng mạnh dân tin

Cán bộ có liêm, có sỉ để Đảng mạnh dân tin

Với các kỳ Đại hội Đảng, công tác nhân sự luôn là được dư luận quan tâm nhất. Bởi đại hội là dịp để chọn ra một đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao cho Đảng và cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Theo VGP