Thu Hằng - Thiết kế:Hồng Anh

Ủy viên Trung ương làm trưởng đoàn ĐBQH không giữ quá 3 chức danh lãnh đạo

Ủy viên Trung ương làm trưởng đoàn ĐBQH không giữ quá 3 chức danh lãnh đạo

Uỷ viên Trung ương Đảng được phân công làm trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không giữ quá 3 chức danh lãnh đạo.