Điểm mới của các phiên chất vấn kỳ họp thứ 6 là không quy định cứng số lượng người ngồi "ghế nóng", đại biểu có thể chất vấn tất cả thành viên Chính phủ.

Kết quả phiếu tín nhiệm 48 chức danh
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói gì sau kết quả tín nhiệm?

Ngày 31/10, xem Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ...trả lời chất vấn các ĐB TẠI ĐÂY. 

Ngày 30/10, Quốc hội bắt đầu 3 ngày chất vấn và trả lời chất vấn. Khác với những lần trước, lần này một loạt báo cáo của Chính phủ sẽ được trình bày, đại biểu Quốc hội không thảo luận riêng từng báo cáo mà dành toàn bộ thời gian sau đó để hỏi và đáp.

Mỗi đại biểu nêu chất vấn ngắn gọn, người trả lời không quá 3 phút với chất vấn của một đại biểu.

Xem thảo luận chi tiết TẠI ĐÂY.

Các phiên chất vấn không nghỉ thứ 7, QH thảo luận về tình hình KT-XH, tiến hành phiên chất vấn...

Các đại biểu thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện nghị quyết của QH về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019.

Quốc hội,chất vấn,KT-XH
Toàn cảnh phiên họp QH
 

Các thành viên Chính phủ sẽ có giải trình, làm rõ một số vấn đề được ĐB nêu.

Sáng 29/10, QH thảo luận ở hội trường về các nội dung: Kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách TƯ năm 2019, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước quốc gia 3 năm 2019 - 2021; đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2016-2020…

Phiên chất vấn sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 30/10 đến 1/11.

VietNamNet tường thuật trực tiếp 6 ngày làm việc này của QH.

Phiếu tín nhiệm và chuyện chọn bộ trưởng

Phiếu tín nhiệm và chuyện chọn bộ trưởng

Hy vọng kết quả phiếu tín nhiệm sẽ góp phần tích cực và tốt đẹp trong bố trí cán bộ lãnh đạo cho những năm tiếp theo, đặc biệt là cho Đại hội 13.

Xếp hạng phiếu tín nhiệm 48 lãnh đạo

Xếp hạng phiếu tín nhiệm 48 lãnh đạo

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân có nhiều "phiếu tín nhiệm cao" nhất. Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ có "phiếu tín nhiệm thấp" nhiều nhất.

Ghế nóng như Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khó được tín nhiệm cao

Ghế nóng như Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khó được tín nhiệm cao

Ngồi "ghế nóng", có nhiều vấn đề bức xúc như Bộ trưởng GD&ĐT, GTVT khó được phiếu tín nhiệm cao.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm các thành viên Chính phủ

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm các thành viên Chính phủ

Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ có số phiếu "tín nhiệm thấp" nhiều nhất, kế đến là Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể.

Hương Quỳnh