Theo chương trình kỳ họp, sáng 7/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Trong 13 nhân sự của Chính phủ được giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

Trình phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng là một trong 2 Phó Thủ tướng không tham gia vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Tuy nhiên, riêng Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vẫn tiếp tục giữ chức vụ đến kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV vào tháng 7 tới đây.

Như vậy Chính phủ hiện có 3 Phó Thủ tướng đương nhiệm gồm các ông: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam.

 

Ông Trịnh Định Dũng sinh ngày 25/8/1956; quê quán: xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội; Thạc sỹ kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII 

Ông Dũng đi lên từ ngành xây dựng và kinh qua các chức vụ: Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Vĩnh Phúc; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (nhiệm kỳ 2001-2005), Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc; Thứ trưởng Bộ Xây dựng. 

Từ 8/2011 - 4/2016, ông làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ông giữ chức  Phó Thủ tướng Chính phủ từ 4/2016 đến nay.

Thu Hằng

Thực hiện quy trình phê chuẩn miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng và bộ trưởng

Thực hiện quy trình phê chuẩn miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng và bộ trưởng

Quốc hội tiến hành các bước phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.