- QH yêu cầu làm rõ trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân không hoàn thành chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, coi đó là căn cứ để xem xét, đánh giá mức tín nhiệm.

Với 437 ĐB tán thành, chiếm 89,% tổng số ĐBQH, chiều nay, QH đã thông qua nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

Theo đó, tại kỳ họp thứ 4 tới, QH sẽ bổ sung vào chương trình cho ý kiến tại kỳ họp luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế bảo vệ môi trường; luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Trình luật không đạt sẽ bị đánh giá tín nhiệm

Phó tổng thư ký QH Hoàng Thanh Tùng trình bày dự thảo nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình năm 2017. Ảnh: VPQH

Tại kỳ họp thứ 5 (năm 2018), QH sẽ biểu quyết thông qua 11 dự án luật, trong đó có luật Hành chính công, luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi), luật Cạnh tranh (sửa đổi); luật An ninh mạng; luật Quốc phòng (sửa đổi)...

Cũng tại kỳ họp này, QH sẽ cho ý kiến 9 dự án luật, trong đó có luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục đại học; luật Cảnh sát biển; luật Dân số; luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đặc xá; luật Thi hành án hình sự...

Nghị quyết cũng nói rõ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải đề cao trách nhiệm, không trình QH, Ủy ban TVQH dự án, dự thảo không bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Với những chương trình không hoàn thành, phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân để báo cáo QH và coi đó là một trong những căn cứ để xem xét, đánh giá mức tín nhiệm khi QH tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn.

 

Trước đó, báo cáo giải trình trước QH, Chủ nhiệm UB Pháp luật Nguyễn Khắc Định đánh giá, việc thực hiện Chương trình luật và pháp lệnh vẫn còn hạn chế, bất cập chưa được khắc phục triệt để.

Đơn cử như việc điều chỉnh chương trình còn nhiều, một số dự án trình không bảo đảm tiến độ và chất lượng, tài liệu dự án gửi chậm, có những ý kiến tâm huyết của ĐBQH chưa được tiếp thu, giải trình thỏa đáng...

Ông Định cũng khẳng định, thời gian tới QH sẽ kiên quyết không đưa vào chương trình những dự án luật không đủ hồ sơ, tài liệu, không đảm bảo chất lượng.

Sửa luật để tránh bổ nhiệm đúng quy trình vẫn lọt cán bộ kém

Sửa luật để tránh bổ nhiệm đúng quy trình vẫn lọt cán bộ kém

ĐBQH đề nghị sửa luật Cán bộ công chức để khắc phục tình trạng đề bạt bổ nhiệm đúng quy trình nhưng vẫn bỏ lọt một số cán bộ có năng lực yếu kém.

'Biết thân chủ phạm tội rất nghiêm trọng, luật sư không tố giác thì phải xem lại'

'Biết thân chủ phạm tội rất nghiêm trọng, luật sư không tố giác thì phải xem lại'

Ngoài đạo đức luật sư còn có đạo đức một công dân. Nếu biết thân chủ phạm tội rất nghiêm trọng mà không tố giác thì phải xem lại.

Luật sư tố giác thân chủ: 'Tôi nói vì lợi ích quốc gia, dân tộc'

Luật sư tố giác thân chủ: 'Tôi nói vì lợi ích quốc gia, dân tộc'

Nhiều luật sư phản ứng về việc tố giác thân chủ, ĐB Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) khẳng định phát biểu vì lợi ích chung, vì sự bình yên của nhân dân.

Thủ tướng: Một số luật cần cân nhắc kỹ hoàn cảnh xã hội

Thủ tướng: Một số luật cần cân nhắc kỹ hoàn cảnh xã hội

Thủ tướng đánh giá, xây dựng luật còn nhiều vấn đề bất cập. Còn một số luật cần phải cân nhắc kỹ về điều kiện dân trí, hoàn cảnh xã hội.

Tiếp tục lùi trình dự luật Về hội và luật Biểu tình

Tiếp tục lùi trình dự luật Về hội và luật Biểu tình

Dự án luật Về hội và luật Biểu tình tiếp tục thiếu vắng trong tờ trình của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, 2018.

T.Hạnh