Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết, MTTQ Việt Nam có quyền và trách nhiệm thực hiện quy trình các bước trong cuộc bầu cử.

Công tác lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ mới phải bảo đảm thực sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, đúng tiến độ về thời gian cho từng công việc, an toàn, tiết kiệm.

TP.HCM thông qua danh sách sơ bộ 51 hồ sơ ứng cử ĐBQH
Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát biểu khai mạc hội nghị hiệp thương lần hai

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Thành Trung cho biết, có 33 cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hội nghị và giới thiệu 36 người ứng cử ĐBQH trong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

Trong đó, hội nghị lần thứ 1 có 2 lãnh đạo chủ chốt của TP; 2 đại biểu chuyên trách; 11 đại biểu MTTQ, tổ chức chính trị xã hội; 2 đại biểu là lực lượng vũ trang TP; 2 đại biểu cơ quan tư pháp; 4 đại biểu thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế; 9 đại biểu viện nghiên cứu, đại học, học viên; 3 đại biểu doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp; 1 đại biểu tôn giáo.

Tất cả những người được giới thiệu đều đạt số phiếu tín nhiệm từ 90% trở lên.

Thông tin về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử, ông Trung cho biết, ngày 16/3, cơ quan này đã tiếp nhận 52 hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV. Tuy nhiên, hôm sau có 1 hồ sơ xin rút tên tự ứng cử.

 

Hiện số liệu còn 51 hồ sơ. Trong đó có 36 hồ sơ được giới thiệu và 15 hồ sơ tự ứng cử.

TP.HCM thông qua danh sách sơ bộ 51 hồ sơ ứng cử ĐBQH
Đại biểu biểu quyết tán thành thông qua danh sách người ứng cử ĐBQH khóa XV sơ bộ tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai 

Về cơ cấu, thành phần người ứng cử ĐBQH có 16/51 là nữ; 16 người ngoài Đảng; 8 người dưới 40 tuổi; 8 người là dân tộc - tôn giáo; 15 người tái cử; 15 người tự ứng cử. Về trình độ người ứng cử, có 38/51 trình độ trên đại học; 12 người trình độ đại học và 1 trường hợp dưới đại học.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết tán thành thông qua danh sách người ứng cử ĐBQH khóa XV sơ bộ.   

Trong số danh sách sơ bộ lần này có trường hợp của ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV.
Trong khi đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong không có trong danh sách ứng cử ĐBQH khóa XV. 
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên không ứng cử đại biểu Quốc hội

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên không ứng cử đại biểu Quốc hội

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên không ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong khi đó, nguyên Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân được giới thiệu tiếp tục ứng cử.

Hồ Văn