Chiều 23/2, Ủy ban bầu cử TP.HCM đã tổ chức phiên họp lần thứ 2, báo cáo kết quả hiệp thương lần 1 và triển khai các bước tiếp theo cho công tác bầu cử.

Báo cáo tại phiên họp, Ủy ban bầu cử TP, cho biết trong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về bầu cử ĐBQH khóa XV, TP.HCM giới thiệu 45 người, Trung ương giới thiệu 15 người để bầu 30 ĐBQH. Trong đó, số lượng tự ứng cử có 2 người.

TP.HCM có 2 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ 

Theo Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ, trong số 30 ứng viên được bầu vào ĐBQH khóa XV, phải đảm bảo số lượng tái cử là 11 người.

Ủy ban bầu cử TP cũng cho biết, riêng về bầu cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất cũng thống nhất giới thiệu 160 người để bầu 95 đại biểu (giảm 10 người so với nhiệm kỳ trước). Trong đó, có 10 người tự ứng cử vào đại biểu HĐND TP.

TP Thủ Đức nhiều đại biểu hơn 5 huyện còn lại

Ủy ban bầu cử TP cũng cho biết, TP đã xin ý kiến và được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận cho TP Thủ Đức (thuộc TP.HCM) được bầu 40 đại biểu HĐND TP Thủ Đức.

 
TP.HCM có 2 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội
Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Đức Hải

Theo đó, TP Thủ Đức sẽ giới thiệu 66 ứng viên để bầu 40 đại biểu vào HĐND TP Thủ Đức theo chủ trương chấp thuận của Quốc hội.

Thấp nhất trong 5 huyện còn lại là huyện Cần Giờ, chỉ được bầu 30 đại biểu HĐND huyện, trên số ứng viên giới thiệu là 51 người. Các huyện như Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn bầu 35 đại biểu.

Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Phạm Đức Hải cho biết: Theo yêu cầu của Hội đồng bầu cử Quốc gia, TP.HCM vẫn có 10 đơn vị bầu cử ĐBQH khoá XV, nhưng việc sắp xếp các đơn vị không được chênh lệnh quá nhiều về tỷ lệ số dân.

Về bầu cử đại biểu HĐND TP, TP có 32 đơn vị bầu cử.

1.045 người được giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa mới sau hiệp thương lần thứ nhất

1.045 người được giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa mới sau hiệp thương lần thứ nhất

1.045 người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, đạt tỷ lệ bình quân là 2,09 lần so với tổng số đại biểu dự kiến được bầu.

Hồ Văn