- Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Phan Văn Sáu nói về việc dồn dập bổ nhiệm cán bộ trước khi nghỉ hưu của người tiền nhiệm Huỳnh Phong Tranh.

Trong 6 tháng trước khi nghỉ hưu, nguyên Tổng TTCP Huỳnh Phong Tranh đã bổ nhiệm 35 cán bộ thanh tra, trong đó nhiều cán bộ cấp phòng, cấp vụ được bổ nhiệm mới.

Tổng Thanh tra nói về việc dồn dập bổ nhiệm của ông Huỳnh Phong Tranh
Tổng TTCP Phan Văn Sáu (phải) và nguyên Tổng TTCP Huỳnh Phong Tranh (trái)
 

Trao đổi bên hành lang QH chiều qua, Tổng TTCP Phan Văn Sáu cho hay, vấn đề bổ nhiệm cán bộ của nguyên Tổng TTCP Huỳnh Phong Tranh trong thời gian 6 tháng trước khi nghỉ hưu nên để Bộ Nội vụ trả lời cho khách quan.

Ông Sáu cũng bác bỏ thông tin về đoàn thanh tra công vụ của Bộ Nội vụ làm việc với TTCP xung quanh chuyện bổ nhiệm cán bộ của ông Tranh.

"Không có đoàn thanh tra nào, còn ai nói thanh tra là sai và Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cũng đã nói trên báo rồi", ông Sáu nói.

Ông cũng cho biết, việc Bộ Nội vụ làm việc là theo chỉ đạo chung của Chính phủ giao Bộ kiểm tra và có báo cáo chung liên quan vấn đề bổ nhiệm cán bộ cuối nhiệm kỳ.

Liên quan câu hỏi TTCP đã có báo cáo như thế nào với các cơ quan chức năng về vấn đề bổ nhiệm cán bộ cuối nhiệm kỳ ở đơn vị mình, Tổng TTCP cho biết, Chính phủ đã giao cho Bộ Nội vụ rồi nên đợi.

"Còn chúng tôi nói không khách quan lắm", ông Phan Văn Sáu cho hay.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cũng khẳng định, việc thông tin cho rằng có đoàn thanh tra công vụ của Bộ làm việc ở đây về việc ông Huỳnh Phong Tranh bổ nhiệm 35 cán bộ trước khi nghỉ hưu là không chính xác.

"Bộ Nội vụ không thành lập đoàn thanh tra công vụ về việc đó nên thông tin nêu là không đúng. Ở đây, là làm việc theo chỉ đạo của Chính phủ về báo cáo chung liên quan vấn đề bổ nhiệm cán bộ cuối nhiệm kỳ", ông Tân nói.

Hồng Nhì