Sáng nay, UB Thường vụ QH khai mạc phiên họp thứ 32, cho ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Kiểm toán Nhà nước.

Đề cập đến thông tin Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết tại phiên họp UB Thường vụ lần trước, khi DN kiện cơ quan thuế ra toà thì 10 vụ thua cả 10, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc nói: "Tôi rất bất ngờ trước thông tin này".

Tổng Kiểm toán bất ngờ trước thông tin của Bộ trưởng Tài chính
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc

Ông yêu cầu cán bộ làm việc cụ thể với Tổng cục Thuế, xem xét lại hồ sơ sao kiện cơ quan thuế mà không đụng chạm tới Kiểm toán Nhà nước và Kiểm toán lại không hề biết vấn đề này.

Nói kết luận kiểm toán sai khiến DN kiện là không đúng

Ông Phớc cho hay, sau khi nghiên cứu 13 vụ DN kiện các cơ quan quản lý thuế, thì một là vụ kiện của công ty khai thác công trình 384 kiện Cục Thuế TP.HCM, toà đã bác đơn khiếu kiện và giữ nguyên kết luận kiểm toán.

Hai là vụ công ty Kinh doanh tổng hợp Phú Hùng kiện Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá. Trong vụ này Kiểm toán Nhà nước chỉ kiến nghị cơ quan quản lý thuế kiểm tra, thanh tra và xử lý theo quy định.

Sau đó Cục Thuế Thanh Hoá ra quyết định thanh tra và thanh tra thuế đang làm và kết quả thanh tra thuế khiến DN không phục. DN kiện ra toà là kiện thanh tra thuế, chứ không phải kiện Kiểm toán.

Tổng Kiểm toán bất ngờ trước thông tin của Bộ trưởng Tài chính
Phiên họp UB Thường vụ QH

11 vụ còn lại thì Kiểm toán Nhà nước kiểm toán tại cơ quan thuế, chứ không trực tiếp đối chiếu với DN, mà chỉ kiến nghị cơ quan thuế kiểm tra làm rõ, xử lý.

"Nghĩa là các bằng chứng của Kiểm toán không phải từ DN, nên nói kết luận kiểm toán sai khiến DN kiện là hoàn toàn không đúng", Tổng Kiểm toán khẳng định.

Ông Phớc nhắc tới vụ truy thu thuế tại Sabeco và Unilever, kết luận đầu tiên của Kiểm toán Nhà nước là đề nghị truy thu 882 tỷ đồng trên cơ sở kiểm tra hồ sơ tại cơ quan thuế.

Sau đó làm việc với DN thì Unilever không cung cấp được bằng chứng và uỷ quyền cho công ty kiểm toán EY tư vấn về thuế.

 

"Chúng tôi mời cả công ty kiểm toán EY, Unilever, Cục Thuế, Tổng cục Thuế để đánh giá hồ sơ nhưng các bên không cung cấp được bằng chứng. Sau một thời gian rất dài, sau khi có ý kiến của UB Tài chính Ngân sách yêu cầu tiếp tục làm lại thì lúc đó DN cung cấp hồ sơ bổ sung. Ba bên xác nhận lại là 575 tỷ đồng, DN chấp nhận 316 tỷ và phần còn lại thì không cung cấp được bằng chứng", ông Phớc thông tin.

Tổng Kiểm toán nói thêm, tại cuộc làm việc cuối cùng tại Kiểm toán Nhà nước với sự tham gia của các bên thì bằng chứng hết sức rõ ràng. Ký nhận vào văn bản thì DN phải nộp 316 tỷ đồng, số còn lại bằng chứng chưa rõ ràng và tiếp tục làm rõ số này.

"Nói như vậy để thấy kết luận của Kiểm toán phải tâm phục khẩu phục và minh bạch", ông Phớc nhấn mạnh.

Kiểm toán kết luận đúng và đầy đủ bằng chứng về Sabeco 

Liên quan đến thuế tại Sabeco, ông Phớc cho hay, từ khi phát hiện việc chuyển giá của DN này, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị và phối hợp với Thanh tra Chính phủ kiến nghị nộp 4.700 tỷ đồng và DN đã nộp vào ngân sách đầy đủ.

Số còn lại là khoản phạt chậm nộp cơ quan thuế chưa phạt và làm 1 văn bản gửi Thủ tướng đề nghị không xử phạt chậm nộp của Sabeco nhưng Chính phủ chưa trả lời nên khoản này treo lại.

"Khi Kiểm toán Nhà nước vào kiểm toán (thời điểm đó chưa bán cho Thái Lan) thì phát hiện khoản 2.700 tỷ là lợi nhuận chưa chia và Kiểm toán Nhà nước yêu cầu phải chia khoản này. Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông của Sabeco trước khi bán cho đại gia Thái Lan cũng không đưa ra quyết định việc chia lại khoản lợi nhuận trước thuế này", Tổng Kiểm toán thông tin.

Sau đó Bộ Công thương có văn bản giải trình, cho rằng đây là khoản dự phòng đề phòng việc Tổng cục Thuế ra quyết định phạt chậm nộp của Sabeco hay không. Nếu phạt chậm nộp thì lấy khoản này để nộp.

Sau này bán cho đại gia thì bán cả gốc cả ngọn, gồm cả khoản 2.700 tỷ đồng. Giờ mới sinh ra chuyện thực hiện kiến nghị kết luận Kiểm toán Nhà nước. Giờ Sabeco thuộc về đại gia Thái Lan và họ có văn bản gửi lên Thủ tướng.

"Tóm lại, Kiểm toán Nhà nước kết luận đúng và đầy đủ bằng chứng tại thời điểm kiểm toán chứ không có gì sai", ông Phớc khẳng định kiểm toán chỉ kiểm tra tại cơ quan thuế, đánh giá một số hồ sơ, đơn vị nộp thuế có thực hiện đúng chức năng quyền hạn hay không, có để sót nguồn thu hay không, từ đó chấn chỉnh.

Theo ông Phớc, Kiểm toán Nhà nước không phải đi kiểm toán thuế đụng chạm tới DN, người dân nộp thuế và cơ quan Kiểm toán không đủ lực lượng, quyền năng làm việc này.

Tổng Kiểm toán kiến nghị bổ sung vào dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Kiểm toán nhà nước mở rộng đối tượng kiểm toán gồm: người nộp thuế; tổ chức sử dụng, khai thác đất đai, tài nguyên, khoáng sản và những tổ chức khác có hoạt động liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Ngoài ra, ông Phớc còn đề nghị, dự luật quy định cho phép Tổng Kiểm toán Nhà nước ra quyết định về việc phải nộp ngân sách nhà nước của tổ chức, cá nhân có liên quan theo kết quả kiểm toán; bổ sung quy định về thẩm quyền xử phạt hành chính cho Kiểm toán Nhà nước trong lĩnh vực kiểm toán.

Đa số ý kiến trong UB Tài chính Ngân sách bác bỏ kiến nghị này. Một số ý kiến của UB Thường vụ QH cũng đề nghị cân nhắc.


Tổng Kiểm toán tranh luận với Bộ trưởng Tài chính về trách nhiệm 'hầu toà'

Tổng Kiểm toán tranh luận với Bộ trưởng Tài chính về trách nhiệm 'hầu toà'

Tổng Kiểm toán Nhà nước tranh luận với Bộ trưởng Tài chính về trách nhiệm giải trình trước tòa khi đối tượng nộp thuế kiện cơ quan nhà nước.

Thu Hằng