Phiên họp thứ 32 của UB Thường vụ QH bế mạc hôm qua đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.  

Cụ thể, tại phiên họp này, UB Thường vụ QH đã xem xét, thông qua nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019-2021; Nghị quyết về việc thành lập thị xã Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) và thị trấn Vĩnh Viễn (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang); Nghị quyết quy định chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong luật Công an nhân dân năm 2018. 

Ngoài ra, UB Thường vụ QH đã cho ý kiến một số dự luật: luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Kiểm toán nhà nước; luật Dân quân tự vệ (sửa đổi);  luật Kiến trúc; luật Giáo dục (sửa đổi); luật Thư viện.

Tại phiên họp này, UB Thường vụ QH cũng cho ý kiến dự thảo nghị quyết của QH về xử lý tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Thường vụ QH thông qua nghị quyết cấp hàm Trung tướng, Thiếu tướng Công an
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân
 

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, vừa qua, do cơ quan trình không kịp chuẩn bị nên phải rút 5 nội dung ra khỏi phiên họp này. Vì vậy, phiên họp tháng 4 phải xem xét rất nhiều nội dung và tiến hành trong thời gian khá dài (từ 10-19/4).

Trong khi đó, hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách sẽ diễn ra trong 1,5 ngày (ngày 4 và sáng 5/4), chỉ cách thời điểm khai mạc phiên họp tháng 4 chưa đến 1 tuần. Do đó việc tiếp thu ý kiến ĐBQH, chỉnh lý một số dự án luật là rất gấp.

Chủ tịch QH đề nghị Chính phủ và các cơ quan của QH, các cơ quan, tổ chức hữu quan chủ động, khẩn trương chuẩn bị nội dung thuộc trách nhiệm, không để tình trạng chậm gửi tài liệu hoặc đề nghị chuyển sang phiên họp tháng 5.

'Phong tướng để cầm gậy chỉ quân, không nhất thiết tỉnh nào cũng có'

'Phong tướng để cầm gậy chỉ quân, không nhất thiết tỉnh nào cũng có'

Nguyên Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Văn Được cho rằng việc phong tướng để cầm gậy chỉ huy quân, không nhất thiết tỉnh loại 1 là phong.

Thu Hằng