- Văn phòng QH vừa phát đi thông báo cho biết UB Thường vụ QH đã có nghị quyết cho bà Phan Thị Mỹ Thanh thôi làm nhiệm vụ ĐBQH kể từ ngày 14/5.

Thông báo nêu rõ, ngày 4/5, Ủy ban Thường vụ QH nhận được đơn của bà Phan Thị Mỹ Thanh xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu QH vì lý do sức khỏe không ổn định và đang bị kỷ luật về mặt Đảng.

Đảng đoàn QH đã có văn bản báo cáo Ban Bí thư. Sau khi cân nhắc nhiều mặt, Ban Bí thư chấp nhận đơn xin thôi làm đại biểu QH khóa 14 của bà Phan Thị Mỹ Thanh.

Thường vụ QH cho bà Phan Thị Mỹ Thanh thôi nhiệm vụ ĐBQH
Bà Phan Thị Mỹ Thanh. Ảnh: Phạm Hải

Theo quy định tại Điều 38, Luật Tổ chức QH: “Đại biểu QH có thể xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu QH vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do khác. Việc chấp nhận đại biểu QH xin thôi làm nhiệm vụ do QH quyết định. Trong thời gian QH không họp thì do Ủy ban Thường vụ QH quyết định và báo cáo với QH tại kỳ họp gần nhất”.

 

Tại phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ QH khai mạc sáng nay, căn cứ vào văn bản của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai, Đoàn đại biểu QH tỉnh Đồng Nai và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Ủy ban Thường vụ QH đã có nghị quyết cho bà Phan Thị Mỹ Thanh thôi làm nhiệm vụ đại biểu QH kể từ ngày 14/5/2018.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 4/5 vừa qua, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bà Thanh bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng và đề nghị Đảng đoàn QH chỉ đạo thực hiện các quy trình, thủ tục xem xét bãi nhiệm ĐBQH theo quy định của pháp luật.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu QH

Bà Phan Thị Mỹ Thanh xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu QH

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh vừa có đơn xin thôi làm nhiệm vụ ĐBQH.

Đồng Nai kiểm điểm một số cán bộ liên quan đến bà Phan Thị Mỹ Thanh

Đồng Nai kiểm điểm một số cán bộ liên quan đến bà Phan Thị Mỹ Thanh

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết đã kiểm điểm các cá nhân liên quan đến những sai phạm của bà Phan Thị Mỹ Thanh..

Đề nghị Ban bí thư kỷ luật Phó bí thư Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh

Đề nghị Ban bí thư kỷ luật Phó bí thư Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh

UB Kiểm tra TƯ đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai.

Thu Hằng