Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Chính trị chủ trì diễn ra sáng 21/1. 

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trình bày Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn

Ông Vượng cho biết, để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, các tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc gắn kết quả nhân sự của đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ tham gia làm ĐBQH và đại biểu HĐND.

"Chúng ta có thuận lợi là vừa qua đã tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp và vừa rồi đã tổng kết. Đây là thành tựu lớn về mặt nội dung và công tác nhân sự, chọn lựa những nhân sự chủ chốt để tham gia Quốc hội, HĐND", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng

Chỉ thị cũng nhấn mạnh, kiên quyết không giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước.

Bộ Chính trị cũng lưu ý, phấn đấu giới thiệu, lựa chọn bầu được những ĐBQH và đại biểu HĐND thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Phấn đấu bầu đủ 500 ĐBQH và đạt tỉ lệ ĐBQH chuyên trách.

"Việc phấn đấu bầu đủ số lượng ĐBQH chuyên trách rất quan trọng, quyết định sự thành công của cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp sắp tới cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp", ông Trần Quốc Vượng nói.

Theo Thường trực Ban Bí thư, việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND phải bảo đảm theo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương có thẩm quyền.

 

Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật...

Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc

Ông Trần Quốc Vượng cho biết, Chỉ thị quy định cụ thể đối với việc tự ứng cử, phải có quy trình thật chặt chẽ, đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật. Trong đó, Chỉ thị quy định rõ việc gì được làm, việc gì không được làm trong vận động bầu cử; tránh tình trạng "vận động" không lành mạnh; khắc phục hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các khóa gần đây.

Đây là việc rất quan trọng để vừa đảm bảo quyền bầu cử, ứng cử, quyền tự ứng cử, đề cử của công dân nhưng cũng phải đảm bảo quy trình, tránh việc lợi dụng khe hở để đưa người không đủ tiêu chuẩn làm ĐBQH, HĐND.

"Chúng tôi nghĩ rằng việc lấy ý kiến đại biểu, cử tri nơi cư trú và nơi công tác phải được tiến hành hết sức thực chất. Việc này rất quan trọng, vì đây là ý kiến của dân để đánh giá ĐBQH, đại biểu HĐND. Dân là người giám sát, không ai qua mắt được dân. Phải lấy ý kiến của dân thực chất chứ không nên tổ chức hình thức. Như vậy mới chọn được người đúng tiêu chuẩn", Thường trực Ban Bí thư lưu ý.

Cùng với đó, động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử; mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử.

Ngoài ra, Chỉ thị cũng lưu ý, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối. Có các phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử.

"Đây là công việc các địa phương đã quan tâm, nhưng đây là thời điểm các thế lực tấn công, tạo nên những điểm nóng nên cần nắm chắc từng tình huống để xử lý", ông Trần Quốc Vượng nói.

Thu Hằng

Ông Phạm Minh Chính: Không để lọt những người chạy chức quyền vào Quốc hội

Ông Phạm Minh Chính: Không để lọt những người chạy chức quyền vào Quốc hội

"Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội", Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.