Ngày 13/8, ông Vương Đình Huệ cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc với Thường trực một số Ủy ban của Quốc hội về việc triển khai thẩm tra 7 dự án Luật sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 diễn ra vào cuối năm nay.

7 dự án luật bao gồm: Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi), Luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật Cảnh sát Cơ động, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng hình sự, Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Luật sửa đổi bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Tập trung trí tuệ để sản phẩm đầu tay Quốc hội khoá mới đầu xuôi, đuôi lọt
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Đây là các dự án luật sẽ “mở hàng” cho việc thực hiện chức năng lập pháp của Quốc hội khoá XV tại Kỳ họp thứ 2. Dự án luật này sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì thẩm tra, cho ý kiến vào các phiên họp trong tháng 8, 9 tới.
 
Cuộc họp hôm nay nhằm chuẩn bị kỹ hơn cho công tác xây dựng pháp luật, tránh tình trạng luật có tuổi thọ ngắn, phải sửa đổi liên tục và đảm bảo kỷ cương gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.
 
“Quốc hội phải chuẩn bị từ sớm, từ xa, nhiều vòng cho ý kiến, để làm căn cứ xem xét có tổ chức hội nghị ĐBQH chuyên trách cho ý kiến xây dựng pháp luật sắp tới không. Việc này cũng nhằm nâng cao chất lượng làm việc tại các phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và việc Quốc hội thảo luận tại Hội trường”, Chủ tịch Quốc hội nói.
 
Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, trong chương trình vận động bầu cử, các ĐBQH đều hứa trước cử tri về nỗ lực đóng góp cho công tác xây dựng pháp luật. Vì vậy, đây sẽ là các “sản phẩm đầu tay” của Quốc hội khoá mới, cần tập trung trí tuệ, tích cực hơn nữa để đảm bảo “đầu xuôi, đuôi lọt”.

“Thống nhất trình luật ra mà không thành công thì sẽ rất vất vả. Chúng ta đã có bài học rồi, nên phải tránh lặp lại”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Khắc phục tình trạng "chạy" danh hiệu thi đua
 
Đi vào từng luật cụ thể, Chủ tịch Quốc hội đưa ra những yêu cầu và lưu ý riêng. Trong đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Xã hội cần bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác thi đua, khen thưởng để bổ sung các quy định cho dự án luật này. Trong đó, nhấn mạnh tinh thần "lấy cái đẹp, dẹp cái xấu" để điều chỉnh công tác khen thưởng của khối các hiệp hội, ngành nghề để tránh xảy ra tiêu cực...

 

Phải bảo đảm khen thưởng kịp thời chứ không phải mang tính tích luỹ thành tích; làm rõ tiêu chí của thi đua, khen thưởng để làm cơ sở cho chính sách chi lương mới; khắc phục tình trạng "chạy" danh hiệu thi đua.

Với dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần đánh giá tác động từ nhiều phía, việc bảo vệ quyền lợi cho bên được cung cấp dịch vụ bảo hiểm là cần thiết, nhưng nếu bảo vệ quá mức cần thiết thì lại gây khó khăn cho doanh nghiệp bảo hiểm. Rà soát các quy định cho phù hợp với yêu cầu hiện nay cũng như thông lệ quốc tế như điều kiện kinh doanh, trình tự thành lập, gia nhập thị trường, quản trị nội bộ…

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, bảo đảm quy định rõ ràng, thuận lợi về trình tự, thủ tục trong quá trình gia nhập thị trường, trách nhiệm công bố thông tin, bảo đảm công khai, minh bạch nhưng cũng phải bảo đảm quyền bảo vệ bí mật kinh doanh của doanh nghiệp; tránh can thiệp quá sâu vào hoạt động của doanh nghiệp, trái với quy định của Luật Doanh nghiệp...

Thu Hằng 

Thường vụ Quốc hội họp khẩn chốt giải pháp cấp bách chống dịch Covid-19

Thường vụ Quốc hội họp khẩn chốt giải pháp cấp bách chống dịch Covid-19

17/17 thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với 4 nội dung khác quy định của pháp luật mà Chính phủ xin ý kiến để phòng chống dịch Covid-19.