- Tân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong nhiệm kỳ của mình.

Tiểu sử Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Tân Thủ tướng quyết tâm chống tham nhũng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Phát biểu sau khi nhận hoa chúc mừng từ Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa cám ơn QH đã bầu ông làm Thủ tướng Chính phủ.

"Đây là vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", Thủ tướng khẳng định.

Tân Thủ tướng quyết tâm chống tham nhũng
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Thủ tướng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh sẽ nỗ lực hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tất cả vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam XHCN dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, cơ quan chấp hành của QH, tân Thủ tướng cho hay sẽ cùng các thành viên nỗ lực xây dựng Chính phủ vững mạnh, đoàn kết nhất trí, hiệu lực, hiệu quả, hành động quyết liệt, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

XEM CLIP TUYÊN THỆ NHẬM CHỨC CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC:

 

Bảo vệ vững chắc chủ quyền

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát, hợp tác, ủng hộ của QH, của Chủ tịch nước, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và kết quả đạt được của các Chính phủ tiền nhiệm, nghiêm túc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của đồng bào, cử tri cả nước, ra sức khắc phục hạn chế, yếu kém, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tân Thủ tướng quyết tâm chống tham nhũng
Người tiền nhiệm Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Theo đó, đẩy mạnh toàn diện công cuộc Đổi mới và hội nhập quốc tế, tập trung cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước và trong toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an ninh, an toàn cho người dân.

Trong phát biểu, ông cũng dành lời nói về người tiền nhiệm Nguyễn Tấn Dũng:

"Tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Tấn Dũng và các đồng chí Thủ tướng tiền nhiệm đã có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Với tình cảm chân thành, tôi xin kính tặng đồng chí Nguyễn Tấn Dũng bó hoa tươi thắm, và chúc đồng chí luôn mạnh khỏe, tiếp tục có đóng góp cho đất nước".

Chung Hoàng - Hồng Nhì - Ảnh: Hoàng Long - Clip: Truyền hình QH