Thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế xã hội ngày 21/10, nhiều đại biểu nêu ý kiến về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách tiền lương.

Người dân đang khó khăn, lúc này nâng lương thì không có ý nghĩa

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, theo Nghị quyết 27 khóa XII thì việc nâng lương lẽ ra thực hiện từ đầu năm 2021 nhưng do dịch bệnh nên lùi lại đến năm 2022.

Để chuẩn bị cho việc này, đã có chủ trương nếu vượt thu ở địa phương thì để lại 50% để đầu tư, còn 50% để tăng lương. Vì vậy, số tiền để lại được 600 - 700 nghìn tỷ đồng gần đủ để cải cách tiền lương.

Sớm trình phương án tăng lương cho cán bộ, công chức trong thời gian tới
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

“Nhưng vừa qua dịch bệnh lớn quá, nhất là ở TP.HCM và các tỉnh, hết nguồn lực, hết nguồn thu, hết tiền để chi nên phải sử dụng một số quỹ trong đó có tiền vượt thu dành cho cải cách tiền lương để chi cho khám chữa bệnh, điều trị, mua vật tư y tế ở các địa phương”, Chủ tịch nước thông tin.

Ngoài ra, Chủ tịch nước cho rằng, người dân đang khó khăn, nhiều người thiếu việc làm mà lúc này công chức, viên chức được nâng lương thì không có ý nghĩa.

“Cho nên tôi là một trong những người đầu tiên đề nghị Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ chưa nâng lương đợt này để phù hợp với lòng dân”, Chủ tịch nước nói.

Theo Chủ tịch nước, nhiều đại biểu cho rằng, không thể kéo dài mãi mức lương cũ nên đợt này chưa nâng lương được cho toàn bộ cán bộ công chức thì có chính sách hỗ trợ hoặc nâng lương một bước cho những người nghỉ hưu trước năm 1995. Đây là những người lương thấp, đời sống khó khăn.

Bên cạnh đó, chúng ta tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh, dành dụm nguồn lực tốt hơn để tính toán năm sau báo cáo Trung ương, Quốc hội để tiếp tục cải cách tiền lương cho cán bộ công chức. Từ đó động viên đời sống cũng như góp phần phòng chống tham nhũng.

“Tôi nghĩ giờ chưa làm được nhưng trước mắt nâng lương cho những người lương quá thấp. Thứ hai là chuẩn bị một phương án tốt nhất để có thể sang năm 2022, 2023 phải tiếp tục nâng lương cho hệ thống cán bộ, công chức, viên chức của chúng ta”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Ông cho rằng, việc tăng lương cho cán bộ, công chức vẫn phải đặt ra trên cơ sở có nguồn thu, không thể đi vay mà tăng lương được.

 

Cùng với đó là giảm biên chế, nhất là các đơn vị sự nghiệp… đồng bộ với các cải cách tiền lương. “Chính phủ tiếp tục suy nghĩ, lập phương án để sớm trình phương án tăng lương, cải cách tiền lương trong thời gian tới”, Chủ tịch nước đề nghị.

Cân đối nguồn lực để không tiếp tục lỡ nhịp tăng lương

Cũng liên quan đến cải cách tiền lương, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, lùi cải cách tiền lương là vấn đề rất lớn mà Quốc hội cần biểu quyết.

"Lúc này lùi cải cách tiền lương là rất cần thiết, hai năm liên tục tăng trưởng GDP thấp, nên lùi cải cách tiền lương là chia sẻ của những người hưởng lương với khó khăn chung để dành tiền cho phòng chống dịch, cho phát triển, cho an sinh xã hội, đó là trách nhiệm nhân văn của đội ngũ hưởng lương, tôi bày tỏ thống nhất với chủ trương này", Phó chủ tịch nói.

Ông Định cho rằng, nếu năm tới kinh tế phục hồi, thu ngân sách tốt thì lại quyết định cải cách tiền lương vào thời điểm phù hợp.

Sớm trình phương án tăng lương cho cán bộ, công chức trong thời gian tới
Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai

Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng, Bộ Chính trị quyết định tạm dừng chưa thực hiện cải cách tiền lương, đó là quyết định đúng đắn để tăng nguồn lực hỗ trợ chống dịch.

“Nhưng rõ ràng trên thực tế đã 2 năm liền nhỡ nhịp. Nghị quyết 27 của Trung ương đưa ra nhưng chưa thực hiện được. Tôi cũng nghĩ, trong bối cảnh dịch bệnh thì năm nay có thể dừng, nhưng Chính phủ cũng cần cân đối nguồn lực để những năm tiếp theo chúng ta có sẵn nguồn lực để không tiếp tục lỡ nhịp. Bởi vì nói một cách công bằng thì có rất nhiều người hưởng lương nhưng đời sống rất khó khăn, thì nên chủ động trong cân đối nguồn lực”, nữ đại biểu phân tích.

Tại hội nghị Trung ương 4 mới đây, Ban Chấp hành Trung ương đồng tình lùi thời điểm thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII.
Trước đó, tại hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã quyết định lùi thời điểm thực hiện cải cách tiền lương đến 1/7/2022, thay vì năm 2021.
Nghị quyết 27 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp nêu rõ, từ năm 2021 sẽ áp dụng chế độ tiền lương mới.
Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công), thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương); bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).
Các cơ quan chức năng sẽ xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Thu Hằng - Hồng Nhì

Cải cách tiền lương từ 1/7/2022 là 'khó khả thi'

Cải cách tiền lương từ 1/7/2022 là 'khó khả thi'

Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội nhận thấy, do tình hình dịch bệnh, việc thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7/2022 là khó khả thi.