Cụ thể, Quốc hội đã miễn nhiệm chức: Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Số phiếu miễn nhiệm Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội
Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Phúc; bà Nguyễn Thị Kim Ngân bỏ phiếu tại kỳ họp 11 của Quốc hội

Chiều 2/4, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm chức Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả, có 469 đại biểu có mặt trên tổng số 480 đại biểu; có 469 phiếu phát ra; 467 phiếu thu về; 467 phiếu hợp lệ. Trong đó, có 451 phiếu đồng ý, bằng 93.95% tổng số ĐBQH; 16 phiếu không đồng ý, bằng 3.33% tổng số ĐBQH.

Sáng 2/4, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, có 475 đại biểu có mặt trên tổng số 480 đại biểu; có 475 phiếu phát ra; 475 phiếu thu về; trong đó có 475 phiếu hợp lệ; 435 phiếu đồng ý, bằng 90.62% tổng số ĐBQH; 40 phiếu không đồng ý, bằng 8.33% tổng số ĐBQH.  

Số phiếu miễn nhiệm Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội
Tỉ lệ phần trăm được tính trên tổng số ĐBQH
 

Chiều 30/3, Quốc hội tiến hành thủ tục miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với bà Nguyễn Thị Kim Ngân bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả, 475 phiếu phát ra, 474 phiếu thu về. Trong đó, đối với kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội: có 473 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 464 phiếu đồng ý, bằng 96.66% tổng số ĐBQH; 9 phiếu không đồng ý, bằng 1.87% tổng số ĐBQH.

Đối với kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia: có 472 phiếu hợp lệ, 2 phiếu không hợp lệ; 463 phiếu đồng ý, bằng 96.45% tổng số ĐBQH; 9 phiếu không đồng ý, bằng 1.87% tổng số ĐBQH. 

Theo chương trình, trong ngày thứ 2 (5/4), Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu kín bầu tân Chủ tịch nước và tân Thủ tướng Chính phủ. Đến lúc này, Quốc hội đã hoàn tất việc miễn nhiệm và bầu 3 chức danh lãnh đạo chủ chốt: Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và 3 Phó Chủ tịch Quốc hội. Trong đó, lãnh đạo Quốc hội đã được bầu xong gồm: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và 3 Phó Chủ tịch: Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải.

Từ ngày 6 - 8/4, Quốc hội sẽ kiện toàn các chức danh còn lại: Phó Chủ tịch nước, Tổng thư ký Quốc hội và một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội; Tổng Kiểm toán Nhà nước; một số Phó Thủ tướng, bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ.

Thu Hằng

25 chức danh lãnh đạo được Quốc hội bầu và phê chuẩn

25 chức danh lãnh đạo được Quốc hội bầu và phê chuẩn

Từ hôm nay 30/3, Quốc hội bắt đầu tiền hành làm công tác nhân sự để kiện toàn 25 chức danh lãnh đạo Nhà nước.