Chiều 6/4, Quốc hội đã hoàn thành việc bỏ phiếu kín bầu Phó Chủ tịch nước và 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Kết quả phiếu bầu Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 Võ Thị Ánh Xuân: 464 phiếu đồng ý (bằng 96.67% tổng số ĐBQH); 12 phiếu không đồng ý (bằng 2.50% tổng số ĐBQH).

Số phiếu bầu Phó Chủ tịch nước và 5 Ủy viên UB Thường vụ Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa cho tân Phó Chủ tịch nước và 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa được bầu

Kết quả bầu một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV:

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường: 456 phiếu đồng ý (bằng 95% tổng số ĐBQH); 19 phiếu không đồng ý (bằng 3.96% tổng số ĐBQH).

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà: 454 phiếu đồng ý (bằng 94.58% tổng số ĐBQH); 21 phiếu không đồng ý (bằng 4.38% tổng số ĐBQH).

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy: 471 phiếu đồng ý (bằng 98.13% tổng số ĐBQH); 4 phiếu không đồng ý (bằng 0.83% tổng số ĐBQH).

 
Số phiếu bầu Phó Chủ tịch nước và 5 Ủy viên UB Thường vụ Quốc hội
Số phiếu bầu 5 Ủy viên UB Thường vụ Quốc hội tính trên tổng số ĐBQH 480

Phó ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh: 466 phiếu đồng ý (bằng 97.08% tổng số ĐBQH); 9 phiếu không đồng ý (bằng 1.87% tổng số ĐBQH).

Phó chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Đắc Vinh: 467 phiếu đồng ý (bằng 97.29% tổng số ĐBQH); 8 phiếu không đồng ý (bằng 1.66% tổng số ĐBQH).

Buổi sáng cùng ngày, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc.

Kết quả phiếu miễn nhiệm các nhân sự này giao động từ 94.17% đến 97.92%.

Thu Hằng

Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường được giới thiệu bầu làm Tổng thư ký Quốc hội

Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường được giới thiệu bầu làm Tổng thư ký Quốc hội

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường là một trong 5 nhân sự được đề cử để Quốc hội bầu làm Ủy viên Thường vụ Quốc hội.