- Bên lề QH sáng nay, nhiều ĐB cho rằng, giải thích của nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hải Dương về việc bổ nhiệm 44/46 lãnh đạo là bao biện, vô lối.

ĐB Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) nêu: “Một đồng chí lãnh đạo sở mà nói bổ nhiệm nhiều lãnh đạo là vì dân thì quả thực tôi không thể hình dung và tôi cũng không biết vì dân là ở lý do gì. Đề nghị đồng chí trả lời là vì dân ở điểm nào?”.

XEM CLIP:

Ông cũng đặt ra câu hỏi một cơ quan khác cũng bằng ấy chức năng nhưng người ta bố trí khác mà ở Hải Dương lại bố trí khác. Phải chăng ở Sở LĐ-TB&XH Hải Dương thì việc nhiều hơn, chức năng, nhiệm vụ nhiều hơn?

ĐB Nhưỡng khẳng định cách trả lời của ông Bản không thuyết phục được các ĐBQH, nhân dân, cử tri. 

“Tôi cho rằng, trả lời như thế là chưa tròn trách nhiệm của lãnh đạo trước Đảng, nhân dân”, ông nhấn mạnh.

Ông Bản cho rằng vì báo chí thông tin nên làm cho cán bộ hiện nay hoang mang, bất an, thậm chí có người phải nghỉ việc?

Tôi cho rằng lỗi không phải của báo chí mà lỗi là của chính những người lãnh đạo đã đặt các cán bộ của Sở vào những vị trí mà đến bây giờ họ chính là nạn nhân. 

 

Những người lãnh đạo đã đặt họ vào vị trí gây khó cho họ. Không nên đổ lỗi cho ai mà những người lãnh đạo như thế phải nhận lỗi trước Đảng, nhân dân. Tôi không tán thành việc đổ lỗi cho cơ quan báo chí.

Lòng tốt cũng không được vô lối 

Những lời giải thích của ông Bản đều nói rằng việc bổ nhiệm đều là vì người khác chứ không phải vì bản thân mình, rằng ông ấy là người tốt…?

Tôi không dám nhận định về lòng tốt của ông ấy nhưng vấn đề quan trọng là bất cứ lòng tốt nào cũng đều phải có nguyên tắc, bởi anh đang hoạt động theo pháp luật.

'Bổ nhiệm nhiều lãnh đạo là vì dân': Bao biện

ĐB Lưu Bình Nhưỡng. Ảnh: H.Nhì

Một trong nguyên lý quan trọng của Nhà nước và pháp luật là cơ quan nhà nước, cán bộ chỉ được làm những việc mà pháp luật cho phép. Quyền hạn, nghĩa vụ đều đã được pháp luật quy định rõ và anh không được vượt qua. 

Nếu anh vượt qua đó thì anh đã vi phạm pháp luật thì không thể nói là tốt. Lòng tốt đơn thuần là câu chuyện từ thiện ngoài xã hội chứ không thể sử dụng một cách vô lối được.

ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM): Không chấp nhận được!

Chuyện một sở có 44 người làm lãnh đạo, chỉ 2 nhân viên thì toàn bộ hệ thống hành chính ở VN không có quy định nào cho phép như vậy cả.

'Bổ nhiệm nhiều lãnh đạo là vì dân': Bao biện

ĐB Trương Trọng Nghĩa. Ảnh: Phạm Hải

Cách giải thích của ông nguyên Giám đốc Sở về mặt luật pháp là không chấp nhận được mà thực tế cũng không chấp nhận được. Có một quy luật quản lý trong hành chính công cũng như quản lý chung là không cho phép một sở mà lãnh đạo 44 còn nhân viên chỉ có 2. Như vậy là phản khoa học, trái với quy định của nhà nước.

Tôi cũng đã từng làm lãnh đạo, làm Giám đốc một cấp sở, thật ra theo cơ chế hiện nay một GĐ sở không thể tùy tiện bổ nhiệm như thế vì dính đến ngân sách, lương. Những quyết định về bổ nhiệm cán bộ còn dính đến Đảng ủy, ban cán sự đảng và đụng đến các sở LĐ, Nội vụ. Tất cả việc bổ nhiệm nếu bất hợp lý thì phải báo cáo lên UBND tỉnh. 

Việc ông GĐ sở bổ nhiệm nhiều lãnh đạo theo tôi không phải một mình ông chịu trách nhiệm mà các sở liên quan phải chịu trách nhiệm và người nào ở UBND tỉnh phụ trách sở đó phải chịu trách nhiệm. Nếu những người này không phát hiện, ngăn chặn thì trách nhiệm thuộc về những người đó. 

ĐB Dương Trung Quốc: Làm lãnh đạo không cảm tính được

Với tư cách là người làm lãnh đạo, nhìn vào việc bổ nhiệm như vậy có bất hợp lý không? Khi đề bạt như thế anh phải sử dụng một nguồn lực ngân sách mà giải thích như vậy là bao biện. 

Nếu cả nước này giải quyết như ông ấy thì thế nào? Anh là người làm lãnh đạo anh không cảm tính được. Có nhiều cách để khuyến khích các bạn trẻ, nhiệt huyết cống hiến theo mặt bằng chung của xã hội. Anh có bỏ tiền túi không, nếu là DN tư nhân anh hoàn toàn có quyền làm việc đó. Đây anh là người hoàn toàn của nhà nước phải tuân theo các quy định của nhà nước. Tại sao các đơn vị khác không làm thế, mà chỉ có anh làm thôi. 

Thu Hằng - Hồng Nhì