Giải trình trước QH chiều nay về việc sáp nhập huyện, xã được ĐBQH đặt ra, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, đến nay đã có 4 nghị quyết của TƯ về việc này. Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ đến nay, cơ bản các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện các nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là đã đầy đủ.

Không phải sắp xếp bằng mọi giá

Theo ông Tân, mục tiêu của sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là nhằm tổ chức hợp lý lại các đơn vị cho phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Từ đó góp phần phát huy mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân, tinh giản biên chế và thực hiện chính sách tiền lương mới vào năm 2021. 

Sáp nhập huyện, xã vướng nhất là sắp xếp số lượng lớn lãnh đạo dôi dư
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh: Minh Đạt

"Quan điểm của việc sắp xếp là phải đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ và thực hiện từng giai đoạn, mỗi giai đoạn cần có trọng tâm, trọng điểm, cách làm phù hợp, chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả.

Những nơi đã rõ, những nơi thuận lợi làm trước và không phải sắp xếp bằng mọi giá các đơn vị hành chính mà không đảm bảo yếu tố thuận lợi và gây xáo trộn lớn làm mất ổn định về chính trị xã hội", Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh.

Ông cho biết, lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện trong giai đoạn 2019-2020. Tuy nhiên, để sớm ổn định cho các đơn vị cấp huyện, cấp xã tổ chức Đại hội Đảng các cấp vào năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ và các bộ, ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch để sắp xếp cơ bản hoàn thành trong năm 2019.

Tư lệnh ngành Nội vụ thông tin, qua rà soát số liệu báo cáo của các địa phương, đợt này chúng ta chỉ sắp xếp 16 đơn vị hành chính cấp huyện và 631 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% cả hai tiêu chí về diện tích và quy mô dân số.

"Qua xem xét phương án tổng thể chung của các địa phương đã gửi về Bộ Nội vụ cho thấy các tỉnh đã ráo riết chỉ đạo để lập các đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Nhiều tỉnh khuyến khích việc sắp xếp thêm các đơn vị ngoài quy định như Hòa Bình có 24 đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh có thêm 10 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện khuyến khích", Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân dẫn thực tế.

Ngoài ra, nhiều địa phương đã sắp xếp cả 3 đơn vị cấp xã thành một đơn vị cấp xã như Hà Tĩnh, Thái Bình...

Sau khi sắp xếp, Cao Bằng đã giảm 3/13 đơn vị hành chính cấp huyện và giảm 4/199 đơn vị hành chính cấp xã; Hòa Bình giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện và giảm 59 đơn vị hành chính cấp xã; Hà Tĩnh giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã và Thanh Hóa giảm 76 đơn vị hành chính cấp xã.

"Đây là những đơn vị, địa phương có nhiều đơn vị sắp xếp mà đề án cơ bản đến nay chuẩn bị tốt", Bộ trưởng Nội vụ nhận xét.

 

Người đứng đầu ngành Nội vụ cũng chỉ thực tế, đến nay, theo phản ánh của các địa phương, vấn đề khó khăn, vướng mắc nhất trong việc sắp xếp và tổ chức các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là số lượng lớn cán bộ, công chức dôi dư, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Về việc này, nghị quyết của QH và Chính phủ đã đề ra một số các giải pháp để giải quyết việc cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau khi sắp xếp.

"Tuy nhiên, các giải pháp này cũng chưa thật sự hấp dẫn để giải quyết chế độ, do đó, thời gian tới. Bộ Nội vụ sẽ tham mưu, phối hợp với các cơ quan của Chính phủ để ban hành một số chính sách giải quyết theo nhu cầu thực tiễn của địa phương đã được sắp xếp", ông Tân nói.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ đề nghị Ban Tổ chức TƯ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, MTTQ cần có hướng dẫn trong việc tổ chức sắp xếp các đơn vị tương ứng cho phù hợp với đề án sắp xếp chung cấp huyện và cấp xã.

Số sở ngành sau sắp xếp không được nhiều hơn hiện nay

Giải trình thêm về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện (sở ngành, phòng ban), Bộ trưởng Nội vụ cho hay, Bộ đã tham mưu cho Chính phủ ban hành 2 nghị định mới thay thế nghị định 24 và 37.

Việc sắp xếp sở ngành, phòng ban sẽ thực hiệ theo nguyên tắc, Chính phủ chỉ quy định khung cơ quan chuyên môn của cấp tỉnh, cấp huyện, trong đó số lượng cơ quan chuyên môn sau khi sắp xếp không được nhiều hơn số lượng hiện có.

"Lần sắp xếp này chia theo nhóm, gồm: số cơ quan thống nhất quản lý chung trong cả nước; nhóm tổ chức, sắp xếp lại cho phù hợp; nhóm thực hiện thí điểm theo tinh thần nghị quyết của QH và kết luận 34 của Bộ Chính trị và nhóm đặc thù", Bộ trưởng thông tin.

Về quy định khung biên chế tối thiếu và số lượng cấp phó tối đa để thành lập các tổ chức bên trong của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, ông Tân cho biết Chính phủ giao cho HĐND tỉnh quyết định.

"Lần này cũng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương. Đây là vấn đề mới, phức tạp, trong việc tổ chức lại cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và cấp huyện thời gian tới, được xã hội rất quan tâm, do đó, lãnh đạo Chính phủ đã tổ chức nhiều cuộc họp để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao giữa các cơ quan TƯ và địa phương", Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh.

Ông cho biết, Chính phủ sẽ thảo luận, cho ý kiến về việc này tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5, diễn ra vào ngày mai.

Đến nay, đã có 4 tỉnh thí điểm sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh gồm Bạc Liêu, Bắc Ninh, Hà Giang, Lào Cai, giảm được 5 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Đối với cấp huyện, đã có 15 tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ thí điểm sắp xếp cơ quan chuyên môn cấp huyện, đã giảm được 185 phòng chuyên môn.

Đại biểu lo sáp nhập huyện xã sát đại hội Đảng ảnh hưởng đến nhân sự

Đại biểu lo sáp nhập huyện xã sát đại hội Đảng ảnh hưởng đến nhân sự

Nhiều ĐBQH lo việc sáp nhập huyện, xã, sở ngành nếu không giải quyết kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tâm lý người dân, dễ tạo bức xúc và ảnh hưởng đến công tác nhân sự Đại hội Đảng sắp tới.

Thu Hằng - Hồng Nhì