Báo cáo tiếp thu, giải trình trước khi Quốc hội thông qua nghị quyết này, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, 75.24% ĐBQH chọn chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.

Quốc hội sẽ giám sát tối cao về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường

59.91% ĐBQH chọn chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch được ban hành. 39.86% ĐBQH tán thành giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021. Còn 34.67% ĐBQH đồng ý với chuyên đề giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021.

Căn cứ kết quả này, Quốc hội đã quyết định sẽ giám sát tối cao chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 và việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch được ban hành.

 

Hai chuyên đề về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021, Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát.

Theo Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, báo cáo các chuyên đề giám sát này sẽ được Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 3 và 4 trong năm 2022.

Thu Hằng

Thủ tướng: Có những con đường 400 - 500 tỉ mà 13 đời bộ trưởng chưa xong

Thủ tướng: Có những con đường 400 - 500 tỉ mà 13 đời bộ trưởng chưa xong

Thủ tướng kể lại chuyện một số tỉnh lên trao đổi với ông về câu chuyện “những con đường 400- 500 tỉ mà 13 đời bộ trưởng rồi chưa xong”.