Cho ý kiến về chương trình kỳ họp thứ 9 của QH tại phiên họp UB Thường vụ chiều nay, Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng đề nghị Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc bổ sung nội dung công tác nhân sự.

Cụ thể là việc phê chuẩn miễn nhiệm nhân sự Phó Thủ tướng và bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Kết luận phiên thảo luận, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cũng chốt lại việc bổ sung nội dung công tác nhân sự vào chương trình kỳ họp và đề nghị Ban công tác đại biểu phối hợp với Ban Tổ chức TƯ để sớm hoàn thành nội dung này.

"Chúng ta có phê chuẩn miễn nhiệm, bầu nhân sự ngay kỳ họp này. Vì vừa rồi có Phó Thủ tướng được phân công công tác mới", bà Ngân nói.

Trước đó, ngày 7/2 Bộ Chính trị quyết định phân công ông Vương Đình Huệ - uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải.

Ngày 19/2, UB Thường vụ QH ban hành nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu ông Vương Đình Huệ giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội.

QH sẽ phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng, bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân
 

Theo chương trình dự kiến, ngày 17/6 sẽ trình danh sách đề cử để QH bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Sau đó, QH thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu vào vị trí này; báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐB.

Sau đó, QH thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Các ĐB sẽ bỏ phiếu kín.

Sau khi ban kiểm phiếu công bố kết quả, QH sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Ngày 18/6, QH tiếp tục làm công tác nhân sự, nghe tờ trình đề nghị QH phê chuẩn danh sách Phó chủ tịch và ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Sau đó, các ĐB thảo luận ở đoàn về đề nghị QH phê chuẩn danh sách này. QH tiếp tục thực hiện quy trình đối với các nhân sự này và phê chuẩn bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Dự kiến kỳ họp thứ 9 của QH diễn ra trong 17 ngày rưỡi, chia thành 2 đợt. Đợt 1 họp trực tuyến từ ngày 20 - 30/5, đợt 2 họp tập trung từ ngày 10 - 19/6.

Kỳ họp tháng 5 của QH không chất vấn trực tiếp, bỏ thảo luận tổ

Kỳ họp tháng 5 của QH không chất vấn trực tiếp, bỏ thảo luận tổ

Tại phiên họp UB Thường vụ QH chiều nay, Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, kỳ họp thứ 9 của QH sẽ có nhiều thay đổi về nội dung cũng như cách thức tổ chức.

Thu Hằng