Sáng nay (11/6), Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đọc dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Vương Đình Huệ để thực hiện nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng với ông Vương Đình Huệ
Kết quả biểu quyết Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng với ông Vương Đình Huệ

Sau đó, Quốc hội bỏ phiếu thông qua Nghị quyết với kết quả 92,75% ĐBQH tán thành, có 3 ĐB không tán thành chiếm 0,62%.

Nghị quyết này có hiệu lực từ khi Quốc hội thông qua.

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng với ông Vương Đình Huệ
Ông Vương Đình Huệ

Ông Vương Đình Huệ được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội vào tháng 2/2020.

Sau đó, UB Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết 891 chuyển sinh hoạt đối với ông Vương Đình Huệ từ đoàn ĐBQH Hà Tĩnh về đoàn ĐBQH TP Hà Nội từ ngày 10/2.

 

Ngày 19/2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt UB Thường vụ Quốc hội ký nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu ông Vương Đình Huệ giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội.

Ông Vương Đình Huệ sinh ngày 15/3/1957; quê ở Nghi Lộc, Nghệ An; có trình độ giáo sư, tiến sĩ kinh tế.

Khởi đầu, ông Vương Đình Huệ là giảng viên Trường ĐH Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính) và gắn bó với nghề giảng dạy đến tháng 6/2001.

Từ tháng 7/2001, ông giữ chức Phó Tổng kiểm toán Nhà nước, rồi Tổng kiểm toán nhà nước đến tháng 8/2011. Sau đó, ông được Quốc hội  phê chuẩn làm Bộ trưởng Tài chính. 

Hơn 1 năm sau, ngày 28/12/2012, ông Huệ được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Kinh tế TƯ khi ban này được tái lập.

Tháng 4/2016, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng đến tháng 2/2020.

Ông là ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, ủy viên TƯ các khóa 10, 11; ĐBQH khóa 13, 14, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Nội.

Thu Hằng 

Ông Vương Đình Huệ: Từ giảng viên tài chính đến Bí thư Hà Nội

Ông Vương Đình Huệ: Từ giảng viên tài chính đến Bí thư Hà Nội

Ông Vương Đình Huệ để lại nhiều dấu ấn trong điều hành kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, xây dựng nông thôn mới, nhất là trong gần 4 năm giữ cương vị Phó Thủ tướng.