Chiều nay (6/1), Văn phòng Quốc hội tổ chức cuộc gặp mặt đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên.

Quốc hội luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Ngọc Thắng

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho hay, đúng vào ngày này cách đây 75 năm, toàn thể nhân dân ta trên mọi miền Tổ quốc, không phân biệt già trẻ, gái trai, dân tộc, tôn giáo đã nô nức đi bỏ phiếu bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Theo Chủ tịch Quốc hội, sau thành công vĩ đại của Cách mạng tháng Tám, mặc dù trong điều kiện muôn vàn khó khăn, thù trong giặc ngoài, nhưng vì quyền lợi tối cao của dân tộc, quyết tâm bảo vệ nền độc lập, tự do vừa giành được, củng cố chính quyền cách mạng non trẻ, tiếp tục đoàn kết mọi lực lượng yêu nước, với sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 đã hoàn toàn thắng lợi.

Thắng lợi này đã mở ra một thời kỳ mới của đất nước có một Quốc hội, một Chính phủ thống nhất, một bản Hiến pháp 1946 tiến bộ và một hệ thống chính quyền có đầy đủ cơ sở về mặt pháp lý để đại diện cho nhân dân Việt Nam về mặt đối nội và đối ngoại.

Quốc hội luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu. Ảnh: Ngọc Thắng

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, suốt chặng đường 75 năm phát triển, Quốc hội đã luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dù trong bất kỳ hoàn cảnh, giai đoạn lịch sử nào, đều hoàn thành trọng trách của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam với những đóng góp to lớn, quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của đất nước.

“14 khóa Quốc hội là một quá trình liên tục, kế thừa và phát triển, không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng. Kinh nghiệm thực tiễn của Quốc hội khoá trước luôn là bài học quý cho việc củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Quốc hội khóa sau”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Quốc hội luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Ngọc Thắng

Những bước chuyển biến mạnh mẽ

Kế thừa truyền thống của 13 khóa Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho hay, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân, Quốc hội khóa XIV đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực từ lập pháp, giám sát, quyết định vấn đề quan trọng đến ngoại giao nghị viện, đóng góp quan trọng vào những thành tựu lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong gần 35 năm đổi mới.

 

Một mặt, chú trọng cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, khâu đột phá của quá trình phát triển.

Mặt khác, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, tính hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng, đi sâu vào nhiều vấn đề lớn, gai góc, bất cập, bao trùm các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, kịp thời đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn và nguyện vọng của cử tri, nhân dân cả nước.

Quốc hội luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Ngọc Thắng

Phương thức hoạt động của Quốc hội cũng có bước chuyển biến mạnh mẽ, từ Quốc hội “tham luận” sang Quốc hội “tranh luận”; tăng cường ứng dụng công nghệ - thông tin, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của Quốc hội…

Theo Chủ tịch Quốc hội, những thành tựu to lớn cùng với truyền thống quý báu của chặng đường vẻ vang 75 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam sẽ tạo nền tảng quan trọng, vững chắc để Quốc hội khóa XV và Quốc hội các khóa tiếp theo tiếp tục kế thừa, phát huy, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo hiến định, luật định.

Đặc biệt là những bài học xuyên suốt, cốt lõi, còn nguyên giá trị, mang tính thời đại về: Sức mạnh đoàn kết; tư tưởng trọng dân, gần dân, thân dân, phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nắm chắc lý luận, bám sát thực tiễn, “biến nguy thành cơ”...

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho hay, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của đất nước nói chung và của Quốc hội nói riêng là rất nặng nề, đòi hỏi hoạt động của Quốc hội cần tiếp tục được đổi mới, cải tiến để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, đóng góp nhiều hơn vào công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng, không ngừng lớn mạnh, có nhiều đổi mới, thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng của toàn dân tộc.

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân

75 năm Quốc hội Việt Nam: Bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ

75 năm Quốc hội Việt Nam: Bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ

Trong suốt 75 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, Quốc hội đã không ngừng trưởng thành qua từng nhiệm kỳ,...

Hương Quỳnh