84,62% ĐBQH tán thành, 13,77% ĐBQH không tán thành việc miễn nhiệm chức danh Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Tấn Dũng. 

Chiều nay, QH đã bỏ phiếu kín thống nhất miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Tấn Dũng.

Quốc hội hoàn tất miễn nhiệm Thủ tướng
Ảnh: Hoàng Long
 

Theo kết quả công bố, 84,62% (418/487 ĐBQH) tán thành, 13,77% (68 ĐBQH) không tán thành.

Quốc hội hoàn tất miễn nhiệm Thủ tướng
Ông Nguyễn Tấn Dũng đã giữ chức Thủ tướng trong 9 năm 10 tháng. Ảnh: Hoàng Long

Như vậy, ông Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức thôi giữ chức Thủ tướng Chính phủ sau 9 năm 10 tháng đảm nhiệm cương vị này. Trước đó, ông có 2 nhiệm kỳ làm Phó thủ tướng.

Ngày 26/3 vừa rồi tại phiên họp Chính phủ cuối cùng mà ông tham gia với tư cách Thủ tướng, ông Nguyễn Tấn Dũng đã có lời chia tay nội các.

Chung Hoàng