- Hạn chế chủ nghĩa cá nhân và lòng tham, chắc chắn sẽ giảm được chi ngân sách, tham nhũng, nhũng nhiễu sẽ giảm - Phó bí thư Tỉnh ủy Yên Bái tha thiết.

Thảo luận về tình hình kinh tế xã hội sáng nay, Phó bí thư tỉnh Yên Bái Dương Văn Thống tán thành với báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế xã hội năm 2016 và dự kiến 2017.

XEM CLIP: 

Theo ông, để cử tri thấu hiểu việc giải quyết những vấn đề lớn của đất nước, cần có thời gian, nên nếu làm tốt công tác thông tin, định hướng đúng thì dân sẽ đồng thuận hơn, giảm thiểu những bức xúc.

Đọc những nguyên nhân nêu trong báo cáo của Chính phủ, đại biểu Thống băn khoăn, về tổng thể bộ máy hiện rất cồng kềnh, đông người, áng chừng so với 20-30 năm trước là nhiều hơn 20%.

"Không ít bộ phận không còn cần thiết cho công tác lãnh đạo, điều hành. Ví dụ trong 1 tổ chức có quá nhiều bộ phận, nhiều ban chỉ đạo quá, thực sự không cần thiết. Tôi là trưởng ban 3 ban chỉ đạo, đã xoá 1, nếu có thầm quyền cũng đề nghị xoá thêm 2" - ông Thống nói.

 

Ông lấy ngay ví dụ ở tỉnh mình, số người hưởng lương phụ cấp từ ngân sách nhà nước năm 2016 là hơn 17.200 người; số tiền tiêu ngân sách 1.100 tỷ đồng trong tổng chi thường xuyên hơn 4.000 tỷ, trong đó chưa tính sự nghiệp chi giáo dục mà chỉ là bộ máy Đảng, chính quyền toàn thể đến cơ sở, thôn bản.

"Cùng với sự cồng kềnh thì chất lượng cán bộ yếu kém mà Đảng cũng đã nhận diện đó là sự thật và nguy cơ" - ông nói. Nguyên nhân của câu chuyện này là do tổ chức bộ máy vẫn tăng, nhiều điểm bất hợp lý chưa được thiết kế lại một cách tổng thể. Cán bộ là gốc công việc, đức là gốc của cán bộ nhưng đã coi nhẹ.

Phó bí thư Yên Bái: Hạn chế lòng tham sẽ giảm chi ngân sách
Phó bí thư tỉnh Yên Bái Dương Văn Thống.(Ảnh: Quốc Anh)

"Cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ đạo chỉ tập trung nói củng cố quốc phòng, an ninh chung chung, nói đúng nhưng chưa đủ. Hầu như không thấy ai nói về đạo đức, phong cách..." - Phó bí thư Yên Bái chỉ ra.

Nguyên nhân nữa là khi xem xét hiệu quả công tác cán bộ chỉ nặng về đánh giá hiệu quả công tác, nhanh nhẹn, năng động mà ít nói về đạo đức, dù trong bảng kê khai là có.

Công tác cán bộ là then chốt, cần tập trung kiểm tra đào tạo bồi dưỡng, bố trí cán bộ, kiểm tra thanh tra phải chặt chẽ, phải nghiêm nhưng lại làm chưa tốt.

Đề nghị lập cơ quan lâm thời TƯ rà soát bộ máy

"Nếu rà soát sửa đổi tổng thể cả bộ máy hệ thống hợp lý hơn, ít tổ chức đầu mối hơn, chấn chỉnh đội ngũ cán bộ kiên quyết hơn, yêu cầu thực thi đúng luật pháp chính sách gắn với rèn đạo đức, phong cách, lối sống trong sạch vì dân, hạn chế chủ nghĩa cá nhân và lòng tham, chắc chắn giảm được chi ngân sách của bộ máy cán bộ, nguồn lực đất nước sẽ được sử dụng hiệu quả hơn, tham nhũng, nhũng nhiễu sẽ giảm, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và chế độ sẽ được nâng lên", ông Thống tha thiết.

Để làm tốt việc này, ông Thống đề nghị phải rà soát sửa đổi tổng thể cả bộ máy chính trị, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, phân công phối hợp kiểm soát quyền lực

"Tôi đề nghị thành lập cơ quan lâm thời của TƯ, nghiên cứu rà soát tham mưu để trong 1-2 năm thiết kế rà soát lại tổng thể toàn bộ bộ máy, sau đó phê duyệt và thi hành trong vài năm có thể gọn bộ máy, giảm nhân sự".

Giáo dục, rèn luyện cán bộ “cần kiệm liêm chính”, cấp trên phải làm trước và ít khuyết điểm hơn cấp dưới.

"Cán bộ liêm chính thì Chính phủ, bộ máy nhà nước sẽ liêm chính", ông Thống quả quyết.

Hồng Nhì - Đức Yên (clip: VTV)