Hôm nay (26/8), Đại hội đại biểu cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã nghe Bí thư Đảng ủy, Tổng thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới.

Sau đó, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội khóa mới gồm 33 nhân sự và giới thiệu Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh để bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Theo kết quả công bố tại Đại hội, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan VPQH nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 7 nhân sự tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã bầu Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Bí thư Đảng ủy Văn phòng Quốc hội
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội. Ảnh: QK

Đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức, cán bộ

Phát biểu chỉ đạo Đại hội trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

Đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, hậu quả nặng nề và được dự báo sẽ còn kéo dài, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội. Bối cảnh đó đòi hỏi Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội phải nỗ lực hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Quốc hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng là thể chế hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Bí thư Đảng ủy Văn phòng Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
 

Để hoàn thành trọng trách của mình, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội cần nhận thức đầy đủ vị trí đặc thù là Đảng bộ có số lượng đảng viên lớn, trong đó nhiều đảng viên là cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.

Bà Ngân yêu cầu, Đảng bộ cần xác định rõ mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện trên tinh thần tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo.

"Trước mắt, đề nghị Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu, phục vụ tốt việc tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tiếp tục chú trọng làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; tập trung ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đảng bộ có giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng về nêu gương, nhất là người đứng đầu; tập trung mọi nỗ lực, tạo chuyển biến mạnh hơn nữa trong công tác xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên..

Đồng thời, Đảng bộ cần đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu, phục vụ Quốc hội trong tình hình mới.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, kịp thời phát hiện, kiểm tra và xử lý tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. 

Thu Hằng

25 nhân sự được bầu vào BCH Đảng bộ Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ mới

25 nhân sự được bầu vào BCH Đảng bộ Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ mới

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, 25 nhân sự được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo theo cơ cấu, có tính kế thừa, có cán bộ nữ, cán bộ trẻ.