Báo cáo kết quả bỏ phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường (Bí thư Đắk Lắk) cho biết, 89,64% ĐBQH tán thành bầu ông Hoàng Thanh Tùng làm ủy viên UB Thường vụ QH. Kết quả này được QH bấm nút biểu quyết thông qua nghị quyết sau đó.

Ông Hoàng Thanh Tùng làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật QH
Ông Hoàng Thanh Tùng. Ảnh Minh Đạt

Kế đến, QH bỏ phiếu kín bầu ông Hoàng Thanh Tùng làm Chủ nhiệm UB Pháp luật. 

Công bố kết quả bỏ phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu cho biết, có 440/451 ĐBQH đồng ý bầu ông Hoàng Thanh Tùng làm Chủ nhiệm UB Pháp luật, chiếm 91%; có 11 ĐB không đồng ý.

 

QH biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bầu ông Tùng làm Chủ nhiệm UB Pháp luật với tỉ lệ 98,03%.

Ông Tùng làm Chủ nhiệm UB Pháp luật thay ông Nguyễn Khắc Định vừa được QH miễn nhiệm để làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa theo phân công của Bộ Chính trị.

Ông Hoàng Thanh Tùng sinh ngày 25/12/1966, quê quán ở xã Lăng Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Ông có trình độ cử nhân luật. Ông là ĐBQH khóa 13, 14.

Thu Hằng

8 năm làm Bộ trưởng Y tế của bà Nguyễn Thị Kim Tiến

8 năm làm Bộ trưởng Y tế của bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Với việc QH phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã kết thúc nhiệm vụ tư lệnh ngành để làm Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TƯ.