Sáng 11/3, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, ngày 22/2 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1226 điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Hầu A Lềnh rút khỏi danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV
Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn

Về số lượng, ông Mẫn cho biết, đã điều chỉnh tăng cơ cấu kết hợp đại biểu là nữ, người ngoài đảng, số lượng tuổi trẻ và có điều chỉnh về số lượng dân tộc ứng cử, số lượng tái cử.

Sau Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 có một số thay đổi cho phù hợp với sự thay đổi vị trí công tác của một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Theo danh sách được Ban Thường trực trình ra hội nghị, 4 người được giới thiệu ứng, trong đó có 2 cán bộ chuyên trách thuộc cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gồm ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch MTTQ Việt Nam; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam.

Ngoài ra còn có 2 cá nhân tiêu biểu được giới thiệu ứng cử gồm: bà Lê Thị Thu Hương, Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp – Bộ GTVT, Uỷ viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII và ông Thổ Út, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII. 

 
Ông Hầu A Lềnh rút khỏi danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV
Ảnh: Minh Đạt
Ông Hầu A Lềnh rút khỏi danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV
Các đại biểu nhất trí giới thiệu 4 người thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Qua lấy ý kiến cử tri tại nơi công tác của hai nhân sự này, 100% cử tri có mặt tín nhiệm và nhất trí giới thiệu bà Lê Thị Thu Hương và ông Thổ Út ứng cử Đại biểu Quốc hội. Bên cạnh đó,  không có ý kiến nào nêu các vụ việc cần xác minh về người ứng cử.

Như vậy, so với hội nghị trước, ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam không có trong danh sách người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội.

Trước đó, tại hội nghị nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (ngày 2/3), ông Hầu A Lềnh là một trong hai người được 100% cử tri có mặt nơi công tác biểu quyết đồng ý giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Thu Hằng 

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn, ông Hầu A Lềnh ứng cử ĐBQH khóa XV

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn, ông Hầu A Lềnh ứng cử ĐBQH khóa XV

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giới thiệu Ủy viên Bộ Chính trị Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Trung ương Hầu A Lềnh ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.