- Ủy ban Thường vụ QH đã biểu quyết, nhất trí về việc chuyển sinh hoạt đoàn ĐBQH đối với ông Đinh La Thăng từ đoàn TP.HCM đến đoàn tỉnh Thanh Hóa.

Chiều nay, Ủy ban Thường vụ QH đã xem xét mội số nội dung về công tác nhân sự, trong đó có liên quan đến ông Đinh La Thăng và ông Võ Kim Cự.

Thường vụ QH đồng ý chuyển ông Đinh La Thăng về đoàn Thanh Hóa
Ông Đinh La Thăng. Ảnh Phạm Hải

Trên cơ sở xem xét đơn xin chuyển sinh hoạt đoàn ĐBQH của ông Đinh La Thăng, Phó trưởng Ban Kinh tế TƯ, Thường vụ QH đã biểu quyết, nhất trí về việc chuyển sinh hoạt đoàn ĐBQH đối với ông từ đoàn TP.HCM đến đoàn tỉnh Thanh Hóa.

Thường vụ QH cũng biểu quyết, nhất trí về việc chuyển sinh hoạt đoàn ĐBQH đối với ông Nguyễn Thiện Nhân từ đoàn tỉnh Trà Vinh đến đoàn TP.HCM.

Việc này được thực hiện căn cứ vào quy định tại điều 74 Hiến pháp; Điều 38, 54 luật tổ chức QH, điều 35 Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ QH, trên cơ sở xem xét đơn xin chuyển sinh hoạt đoàn ĐBQH của ông Nguyễn Thiện Nhân, ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Cũng trong phiên họp này, Ủy ban Thường vụ QH đã biểu quyết, nhất trí về việc cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH với ông Võ Kim Cự, đại biểu đoàn tỉnh Hà Tĩnh kể từ ngày 15/5. Ông Cự bị thi hành kỷ luật và đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe.

Việc này được thực hiện căn cứ quy định tại khoản 2, điều 38 và khoản 6 điều 54, luật Tổ chức QH; Điều 39 Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ QH, trên cơ sở ý kiến nhất trí của Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Tờ trình của Ban Công tác đại biểu, đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu của ông Võ Kim Cự.

 
Báo động một số vụ luân chuyển cán bộ sai phạm nghiêm trọng

Báo động một số vụ luân chuyển cán bộ sai phạm nghiêm trọng

Phó Thủ tướng thường trực cho biết, một số vụ việc luân chuyển cán bộ đã gióng lên hồi chuông báo động như vụ Trịnh Xuân Thanh...

Ông Võ Kim Cự thôi làm đại biểu Quốc hội

Ông Võ Kim Cự thôi làm đại biểu Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết cho ông Võ Kim Cự thôi nhiệm vụ ĐBQH khóa 14.

'Mới xử lý cán bộ về mặt Đảng, về hình sự ta đang làm'

'Mới xử lý cán bộ về mặt Đảng, về hình sự ta đang làm'

Tổng bí thư trả lời chất vấn cử tri hai quận Ba Đình, Tây Hồ về việc xử lý cán bộ.

Tổng bí thư: Kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng là bài học sâu sắc

Tổng bí thư: Kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng là bài học sâu sắc

"Đây là bài học sâu sắc không chỉ đối với đồng chí Đinh La Thăng mà đối với tất cả chúng ta”, Tổng bí thư nói.

Ông Đinh La Thăng xin lỗi Đảng, nhân dân

Ông Đinh La Thăng xin lỗi Đảng, nhân dân

“Tôi xin lỗi Đảng, xin lỗi nhân dân, xin lỗi đồng chí Tổng bí thư, Bộ Chính trị và Ban chấp hành TƯ”, ông Đinh La Thăng nói.

Thu Hằng