XEM CLIP:

Với 478 đại biểu (đạt 95,79%) tán thành thông qua Nghị quyết bầu Tổng thư ký Quốc hội, ông Bùi Văn Cường tái cử chức danh này.

Với 475 đại biểu tán thành (đạt 95,79% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; 9 Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội.

Trong đó, có Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và 2 Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội là những gương mặt mới.

Cụ thể, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách.

Những gương mặt mới trong Ủy ban Thường vụ của Quốc hội
Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.
 

Còn ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc.

Các chức danh còn lại, Quốc hội bầu là những người tái cử. Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh; Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga; Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Vũ Hải Hà.

Với kết quả 471 đại biểu (94,39%) đồng ý thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Trần Sỹ Thanh tiếp tục tái cử chức danh này.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng là nhân sự lần đầu tiên đắc cử.
Như vậy Ủy ban Thường vụ có 4 gương mặt mới.

Trần Thường

Danh sách 18 Ủy viên Ủy ban Ban Thường vụ Quốc hội vừa được bầu

Danh sách 18 Ủy viên Ủy ban Ban Thường vụ Quốc hội vừa được bầu

Quốc hội đã hoàn tất công tác kiện toàn nhân sự Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV có 18 thành viên gồm: 5 lãnh đạo, 13 Ủy viên; trong đó có 4 gương mặt mới, 3 nữ.