Tại họp báo về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử vào chiều 21/5, báo chí đặt câu hỏi về việc rút tên 2 ứng viên khỏi danh sách chính thức ứng cử ĐBQH khóa XV được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố.

Đó là ông Nguyễn Thế Anh, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang (ứng cử viên ĐBQH tại Kiên Giang) và ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (ứng cử viên tại Hà Nội). 

Lý do rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Thế Anh khỏi danh sách bầu ĐBQH
Trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh

Trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, công tác nhân sự của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 luôn là nội dung được các cơ quan báo chí quân tâm.

Điều đó là rất đúng vì mục tiêu của cuộc bầu cử là lựa chọn được những đại biểu ưu tú, xứng đáng để tham gia Quốc hội và HĐND các cấp.

Đề cập đến 2 nhân sự cụ thể, bà Thanh cho hay, việc rút tên những nhân sự này, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã thông tin rất kịp thời, chính xác và công khai.

"Chúng tôi khẳng định, Hội đồng bầu cử quốc gia đã làm việc khách quan, công tâm, trách nhiệm, đúng quy trình, đúng pháp luật về việc cho rút tên đối với 2 ứng cử viên này", bà Thanh nói.

Trưởng ban Công tác Đại biểu cũng thông tin thêm, thông qua việc cho rút tên 2 ứng cử viên cũng thể hiện tinh thần làm việc của Hội đồng Bầu cử quốc gia đó là bám sát chỉ đạo của Trung ương Đảng và mong đợi của cử tri, nhân dân cả nước.

Đó là lựa chọn những người ưu tú, tiêu biểu, cho đến khi nào kết quả cuối cùng được xác nhận tư cách đại biểu của Quốc hội, cũng như HĐND các cấp. Thậm chí kể cả khi đã xác nhận tư cách nhưng đến thời điểm đó mà còn có những vi phạm thì vẫn tiếp tục xem xét. Thậm chí, khi đã trở thành ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp mà xuất hiện những vi phạm và có tình huống pháp lý đặt ra thì Quốc hội, cũng như HĐND các cấp vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ cuối cùng là bãi nhiệm đại biểu đó.

"Tôi muốn nêu như vậy cũng để thông tin với phóng viên báo chí là công tác nhân sự không dừng ở giai đoạn nào mà làm cho đến khi các đại biểu thực sự được công nhận là ĐBQH và HĐND các cấp theo quy định của pháp luật", bà Thanh nhấn mạnh.

Theo bà Thanh, trên cơ sở đơn xin rút của 2 ứng cử viên này, và trên cơ sở đề nghị của Ủy ban bầu cử tỉnh Kiên Giang và Ủy ban bầu cử TP Hà Nội, Hội đồng bầu cử quốc gia đã xem xét khách quan, thận trọng, kỹ lưỡng, cân nhắc nhiều mặt và có nghị quyết về việc cho rút tên với lý do sức khỏe và lý do cá nhân của 2 ứng viên này.

Bà Thanh thông tin thêm, sau khi Hội đồng bầu cử Quốc gia có nghị quyết rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng có Nghị quyết điều chỉnh số ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 10 của Hà Nội từ 4 ứng viên còn 3 để bầu 2. Điều này theo đúng luật.

Những cơ quan có liên quan đến ông Tuấn đều nhận được Nghị quyết này.

 

Chúng tôi không né tránh

Chưa thuyết phục với lý do 2 ứng cử viên này xin rút vì sức khỏe, báo chí tiếp tục truy về lý do khi rút tên ông Nguyễn Thế Anh và ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử ĐBQH. Trả lời, bà Thanh khẳng định, việc rút tên 2 ứng cử viên này dựa trên cơ sở nguyên tắc và các quy định của pháp luật.

Cụ thể, đối với ông Nguyễn Thế Anh, Hội đồng Bầu cử quốc gia cho rút tên từ ngày 5/5/2021. Thời điểm đó ông Nguyễn Thế Anh có đơn xin rút với lý do sức khoẻ. Ủy ban Bầu cử của Kiên Giang đề nghị và Hội đồng bầu cử quốc gia đã bàn và quyết định cho rút tên. Khi đó, ông Nguyễn Thế Anh chưa có quyết định hay cơ sở pháp lý nào để Hội đồng Bầu cử quốc gia có căn cứ xoá tên ông Nguyễn Thế Anh ra khỏi danh sách chính thức.

“Vì vậy việc rút tên là vừa bảo đảm nguyên tắc, bảo đảm các quy định của pháp luật, vừa bảo đảm quyền công dân. Còn vấn đề liên quan đến công tác quản lý cán bộ thì chúng tôi đã có y kiến với Quốc hội về quản lý cán bộ”, bà Thanh phân tích.

Trường hợp ông Nguyễn Quang Tuấn cũng tương tự. Theo quy định, khoản 1, Điều 60 của Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, người có tên trong danh sách chính thức ứng cử ĐBQH đã được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố mà đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị khởi tố bị can, bị bắt, giữ vì phạm tội quả tang, bị mất năng lực hành vi dân sự, chết hoặc vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bầu cử thì Hội đồng bầu cử quốc gia xóa tên người đó trong danh sách những người ứng cử ĐBQH.

Trưởng ban Công tác Đại biểu khẳng định: Đối với ông Nguyễn Thế Anh và ông Nguyễn Quang Tuấn đến thời điểm Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét cho rút tên chưa thể khẳng định là có vi phạm pháp luật.

“Vì chúng tôi chưa nhận được bất kỳ văn bản pháp lý nào của cơ quan có thẩm quyền về việc kết luận 2 ứng cử viên này vi phạm pháp luật”, bà Thanh giải thích.

Theo bà Thanh, trong quá trình xem xét, Hội đồng Bầu cử quốc gia phải bảo đảm quyền của công dân nói chung, trong đó có quyền của các ứng cử viên nói riêng. Ông Nguyễn Quang Tuấn đang là ĐBQH khoá XIV thì theo luật có quyền miễn trừ đối với ĐBQH.

“Chúng tôi còn căn cứ rất nhiều quy định về luật bầu cử quốc hội, HĐND các cấp, cũng như Luật Hình sự, các pháp luật có liên quan để cân nhắc cho việc rút tên là hoàn toàn phù hợp trong điều kiện cụ thể”, bà Thanh lý giải.

Bà cũng nói thêm, nếu 2 ứng cử viên này vi phạm pháp luật thì sẽ thực hiện theo các quy định của Luật Tố tụng hình sự, Luật Hình sự và phải được khẳng định là có tội bằng quyết định của toà án.

“Đương nhiên căn cứ các quy định của Đảng về công tác cán bộ theo phân cấp quản lý thì Hội động bầu cử quốc gia có văn bản gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét với góc độ cán bộ quản lý theo cấp có thẩm quyền. Chúng tôi không có ý né tránh mà rất trân trọng sự quan tâm, ý kiến mà phóng viên đã nêu ra”, bà Thanh khẳng định.

Thu Hằng

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử ĐBQH

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử ĐBQH

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chấp thuận cho rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai ra khỏi danh sách bầu cử ĐBQH khóa XV.