Trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 8 được Ban Dân nguyện tổng hợp, cử tri TP Đà Nẵng phản ánh, hiện nay lương của ngành Công an, Quân đội có sự chênh lệch khá lớn so với các ngành khác hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Trong khi đó, tuổi nghỉ hưu ở 2 ngành này lại ít hơn các ngành khác 5 năm.

Cử tri cho rằng, vấn đề này không đảm bảo sự công bằng, đồng thời là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ thâm hụt quỹ BHXH và đề nghị Chính phủ nghiên cứu lại vấn đề này.

Bộ Nội vụ cho biết, lực lượng vũ trang (quân đội, công an) là ngành lao động đặc biệt, yêu cầu phải thường xuyên tập trung làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn, thảm họa thiên tai, đóng quân trên các địa bàn khó khăn, phần lớn xa gia đình, sống và sinh hoạt tập thể trong doanh trại, tiếp xúc với môi trường độc hại, vũ khí, khí tài quân sự, đối diện hiểm nguy.

Ngoài ra, lực lượng vũ trang phải “tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên”; trong những trường hợp cần thiết, mệnh lệnh cấp trên chính là mệnh lệnh của quốc gia, dân tộc, mọi quân nhân, công an nhân dân có nghĩa vụ thực thi với trách nhiệm cao nhất không kể ngày đêm, kể cả hy sinh tính mạng.

Theo kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia...), tiền lương của lực lượng vũ trang được thiết kế riêng và cao hơn công chức có cùng trình độ đào tạo để phù hợp với chế độ làm việc, điều kiện lao động và tính sẵn sàng chiến đấu hy sinh.

Bộ Nội vụ giải thích lý do công an, quân đội nghỉ hưu sớm, lương hưu cao
Bảng lương sỹ quan quân đội và sỹ quan công an dự kiến tăng vào 1/7

Theo đó, bảng lương hiện hành của lực lượng vũ trang ở nước ta được thiết kế riêng và cao hơn công chức là phù hợp với đặc điểm lao động của quân đội nhân dân, công an nhân dân và cũng phù hợp với xu hướng của nhiều nước trên thế giới.

 

Đồng thời, luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và luật Công an nhân dân Việt Nam quy định hạn tuổi phục vụ của quân nhân và hạ sĩ quan, sĩ quan công an nhân dân phù hợp với đặc điểm lao động của lực lượng vũ trang.

Sẽ chuyển xếp lương cũ sang lương mới

Bộ Nội vụ cũng cho hay, nghị quyết số 27 TƯ 7 khóa 12 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong DN đã xác định xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo để thay thế hệ thống bảng lương hiện hành.

Vì vậy sẽ thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng, trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hànhchính như hiện nay.

Ngoài ra, nghị quyết số 28 TƯ 7 khóa 12 về cải cách chính sách BHXH đã xác định thực hiện đồng bộ các nội dung cải cách để mở rộng diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, bảo đảm cân đối quỹ BHXH trong dài hạn. Đồng thời, điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với tiền lương của người đang làm việc, thay đổi cách thức điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ.

Các cơ quan ở TƯ đang triển khai xây dựng các văn bản quy định cụ thể về cải cách chính sách tiền lương và BHXH đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các DN theo định hướng cải cách như nghị quyết của TƯ.

Thu Hằng

Lương của tướng quân đội, tướng công an năm 2020

Lương của tướng quân đội, tướng công an năm 2020

Với mức lương cơ sở 1,6 triệu đồng từ 1/7/2020, lương của đại tướng quân đội và đại tướng công an sẽ tăng thêm 1,144 triệu đồng, từ 15,495 triệu đồng lên 16,64 triệu.