- Tổng thư ký QH cho biết lý do để UB Thường vụ QH nhất trí chuyển ông Đinh La Thăng về đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá.

Tại cuộc họp báo trước kỳ họp thứ 3 của QH chiều nay, báo chí đặt câu hỏi về căn cứ pháp lý để UB Thường vụ QH đồng ý cho ông Đinh La Thăng chuyển về sinh hoạt tại đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa.

Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tại hội nghị TƯ 5, trên cơ sở kết luận của UB Kiểm tra TƯ, Ban chấp hành TƯ đã có nghị quyết thi hành kỷ luật đối với ông Đinh La Thăng là cảnh cáo.

Lý do chuyển ông Đinh La Thăng về đoàn ĐBQH Thanh Hoá

Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh: Phạm Hải

"Ông Đinh La Thăng có đơn thôi chức ủy viên Bộ Chính trị và đã được Ban chấp hành TƯ Đảng đồng ý. Thôi chức ủy viên Bộ Chính trị tức là thôi chức Bí thư Thành uỷ TP.HCM, thôi Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM”, Tổng thư ký cho biết.

Bộ Chính trị đã điều điều động ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch MTTQ Việt Nam về giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM.

“Đảng Đoàn QH cũng đề nghị giới thiệu ông Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM. Đoàn TP.HCM tới đây sẽ họp và bầu Trưởng đoàn mới", Tổng thư ký QH thông tin.

 

Theo Tổng thư ký QH, ông Đinh La Thăng có nguyện vọng chuyển sinh hoạt về đoàn ĐBQH Thanh Hóa, đồng thời đoàn ĐBQH Thanh Hóa cũng có văn bản đề nghị cho ông Đinh La Thăng về sinh hoạt tại đoàn Thanh Hóa.

"Hai đề nghị như thế nên UB Thường vụ QH đã biểu quyết, nhất trí về việc chuyển sinh hoạt đoàn ĐBQH đối với ông Đinh La Thăng từ đoàn ĐBQH TP.HCM về đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa”, ông Phúc nhấn mạnh.

Thường vụ QH đồng ý chuyển ông Đinh La Thăng về đoàn Thanh Hóa

Thường vụ QH đồng ý chuyển ông Đinh La Thăng về đoàn Thanh Hóa

Ủy ban Thường vụ QH nhất trí chuyển sinh hoạt đoàn ĐBQH đối với ông Đinh La Thăng từ đoàn TP.HCM đến đoàn tỉnh Thanh Hóa.

Ông Đinh La Thăng sẽ làm ĐBQH tỉnh Thanh Hóa

Ông Đinh La Thăng sẽ làm ĐBQH tỉnh Thanh Hóa

Ông Đinh La Thăng, Phó Ban Kinh tế Trung ương sẽ chuyển sinh hoạt từ đoàn ĐBQH TP.HCM về đoàn ĐBQH Thanh Hóa. 

Ông Đinh La Thăng nhận nhiệm vụ Phó Ban Kinh tế TƯ

Ông Đinh La Thăng nhận nhiệm vụ Phó Ban Kinh tế TƯ

Ông Đinh La Thăng chính thức về nhận nhiệm vụ Phó Ban Kinh tế Trung ương sáng nay.

Tổng bí thư: Kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng là bài học sâu sắc

Tổng bí thư: Kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng là bài học sâu sắc

"Đây là bài học sâu sắc không chỉ đối với đồng chí Đinh La Thăng mà đối với tất cả chúng ta”, Tổng bí thư nói.

Ông Đinh La Thăng xin lỗi Đảng, nhân dân

Ông Đinh La Thăng xin lỗi Đảng, nhân dân

“Tôi xin lỗi Đảng, xin lỗi nhân dân, xin lỗi đồng chí Tổng bí thư, Bộ Chính trị và Ban chấp hành TƯ”, ông Đinh La Thăng nói.

Thúy Hạnh