- Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân lo ngại nếu cứ lấy nợ mới trả nợ cũ sẽ vô tình khuyến khích các địa phương "cứ nợ đi”.

Ý kiến Chủ tịch QH nêu tại phiên họp của UBTVQH về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Theo nghị quyết của QH về dự toán NSNN năm 2014, bội chi là 224.000 tỷ đồng, bằng 5,3% GDP. Nhưng theo báo cáo quyết toán 2014, bội chi NSNN là 260.145 tỷ đồng, bằng 6,61% GDP, tăng 36.145 tỷ đồng so với dự toán.

Theo Chủ tịch QH, lâu nay, vấn đề bội chi, vượt dự toán nói rất nhiều nhưng đều cho qua. Nhưng giờ phải chấp hành nghiêm tinh thần Hiến pháp và pháp luật.

Lấy nợ mới trả nợ cũ, địa phương vô tư 'cứ nợ đi'?
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân

Theo Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, Hiến pháp 2013 và luật Ngân sách đã quy định rất rõ, dự toán thu được QH chấp nhận cho phép thì cơ quan hành pháp phải thực hiện thu đúng thu đủ, dựa vào căn cứ hệ thống pháp luật thuế, phí, lệ phí.

Nhưng dự toán chi không mở như dự toán thu mà có giới hạn.

 

“QH cho bội chi 224.000 tỷ đồng là dứt khoát thực hiện đúng, không cao lên hay thấp xuống được”, Phó Chủ tịch QH lưu ý.

Theo ông, khoản tăng bội chi hơn 36.000 tỷ đồng là khoản chưa có dự toán chi. Đến giờ phút này chưa có dự toán do QH quyết định nên chưa chấp nhận đưa vào quyết toán 2014.

Phó Chủ tịch QH yêu cầu Chính phủ có tờ trình báo cáo QH xem xét. Nếu QH đồng ý bổ sung bằng một nghị quyết bổ sung dự toán NSNN vào năm 2014 hay 2015, 2016 là quyền QH, phải thực hiện nghiêm.

Tăng giải ngân ODA vượt dự toán

Trong bội chi có phần tăng chi từ vốn ODA 36.952 tỷ đồng (trong đó có 10.782,7 tỷ đồng do chuyển đổi vốn ODA từ hình thức cho vay lại sang hình thức Nhà nước đầu tư trực tiếp). 

Theo quy định, trường hợp giải ngân vốn ODA vượt dự toán lớn, Chính phủ phải trình UBTVQH quyết định điều chỉnh dự toán và báo cáo QH. 

“Chính phủ chưa báo cáo với UBTVQH về số tăng giải ngân vốn ODA vượt dự toán, thể hiện việc chấp hành kỷ luật tài chính chưa nghiêm. Vì vậy, để bảo đảm thực hiện nghiêm theo Hiến pháp và luật NSNN, đề nghị loại ra khỏi quyết toán chi NSNN năm 2014 phần vốn ODA 36.952 tỷ đồng”, quan điểm của UB Tài chính Ngân sách tại phiên họp.

Thu Hằng