Sáng 20/7, tại Hà Nội, trước giờ khai mạc Quốc hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các Đại biểu Quốc hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong phiên họp sáng 20/7, Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc, sau đó Tổng Bí thư có bài phát biểu trước Quốc hội.

Buổi chiều, sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Hình ảnh Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Bác
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Bác
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Bác
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Bác
 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Bác
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Bác
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Bác
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Bác
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Bác
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Bác

Thành Nam - Phạm Hải

Chủ tịch Quốc hội: Cân nhắc kỹ lưỡng, sáng suốt quyết định bầu nhân sự cấp cao

Chủ tịch Quốc hội: Cân nhắc kỹ lưỡng, sáng suốt quyết định bầu nhân sự cấp cao

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, việc xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao có ý nghĩa quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước cả nhiệm kỳ.