Tiếp tục chương trình nghị sự AIPA 42, chiều 24/8, Ủy ban Kinh tế đã họp và xem xét thông qua hai dự thảo Nghị quyết về “Thúc đẩy ASEAN số có tính bao trùm nhằm nâng cao năng lực cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ, vừa (MSME) và tăng cường hội nhập kinh tế ASEAN” và về “Phục hồi Kinh tế sau đại dịch: Hợp tác du lịch trong ASEAN”.

Việt Nam kiến nghị thiết lập 'hành lang xanh' du lịch hậu Covid-19
Đoàn Việt Nam do bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội dẫn đầu tham dự phiên họp

Góp ý vào dự thảo Nghị quyết về “Phục hồi Kinh tế sau Đại dịch: Hợp tác du lịch trong ASEAN”, đoàn Thái Lan nhấn mạnh đã đến lúc du lịch ASEAN cần cách tiếp cận mới. Tác động của Covid- 19 đã ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch. ASEAN cũng đã tính tới hợp tác du lịch hướng tới các mục tiêu hội nhập ASEAN, hồi sinh ngành du lịch sau Covid-19.

AIPA cũng tái khẳng định cam kết của mình hỗ trợ kế hoạch phục hồi du lịch trong khu vực, hướng tới du lịch bao trùm, bền vững và tự cường. Trong đó, yếu tố quan trọng hỗ trợ ngành du lịch là vắc xin ngừa Covid-19, đảm bảo cho người dân có thể tiếp cận bình đẳng, với giá cả phải chăng, giúp cho việc phục hồi.

Đoàn Việt Nam cho rằng Nghị viện các nước ASEAN tham gia chặt chẽ vào quá trình triển khai các kế hoạch phục hồi ASEAN hậu đại dịch hướng tới sự ổn định và phát triển trong khu vực, đặc biệt là Quỹ ASEAN Ứng phó Covid-19, Sáng kiến tăng cường sức mạnh tổng hợp của ASEAN ứng phó với các thảm họa thiên tai.

Việt Nam cũng hối thúc việc triển khai Kế hoạch hành động ASEAN về an ninh và tự cường vắc xin, kho dự trữ trang thiết bị y tế ASEAN và khung phục hồi tổng thể ASEAN.

Ngoài ra, đoàn Việt Nam cũng cho rằng cần khuyến khích xây dựng cơ chế “bong bóng du lịch”, thiết lập “hành lang xanh”, tạo ra các tuyến đường đặc biệt đến các địa điểm du lịch tại các quốc gia thành viên.

Các nghị viện ủng hộ tầm nhìn du lịch ASEAN đến năm 2025 hướng tới du lịch trách nhiệm và bền vững; thúc đẩy phục hồi xanh và đa dạng văn hóa trong du lịch.

Định hướng số hóa cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và vừa

Về dự thảo Nghị quyết “Thúc đẩy ASEAN số có tính bao trùm nhằm nâng cao năng lực cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ, vừa (MSME) và tăng cường hội nhập kinh tế ASEAN” do Malaysia và Brunei soạn thảo, đại diện nước chủ nhà AIPA 42 là Brunei cho rằng quá trình phục hồi kinh tế cần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phục hồi các doanh nghiệp MSME.

Trong ứng phó với đại dịch Covid-19, ASEAN cũng đã nhấn mạnh bao trùm kỹ thuật số, có kế hoạch hành động và đây là những nỗ lực phù hợp của khu vực để tăng cường đổi mới, sáng tạo cũng như thúc đẩy các doanh nghiệp, hỗ trợ việc hội nhập số trong ASEAN. Các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đã thông qua 13 mục tiêu kinh tế ưu tiên với trọng tâm là phục hồi sau dịch Covid-19, số hóa và tính bền vững, trong đó khuyến khích hội nhập hơn nữa vào nền kinh tế toàn cầu.

 
Việt Nam kiến nghị thiết lập 'hành lang xanh' du lịch hậu Covid-19
Phiên họp Ủy ban Kinh tế của AIPA 42 bằng hình thức trực tuyến

Các doanh nghiệp MSME là đối tượng dễ bị tổn thương nên ASEAN đưa vào kế hoạch chung thúc đẩy sử dụng kỹ thuật số, tập trung tận dụng hơn nữa các khuôn khổ số. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là cần thu hẹp khoảng cách về số, cung cấp cơ hội phát triển hơn nữa trong nền kinh tế số, tận dụng thành quả công nghệ và triển khai các kế hoạch kết nối đến 2025.

Do đó, việc các nghị viện thành viên thông qua nghị quyết này sẽ khẳng định cam kết, quyết tâm hỗ trợ doanh nghiệp MSME trong hội nhập kinh tế thông qua tăng cường hơn nữa kỹ thuật số.

Phía Việt Nam đề nghị Quốc hội các nước hoàn thiện cơ sở pháp lý và chính sách hướng tới hài hòa hội nhập kinh tế, phục hồi xanh và bao trùm tại khu vực ASEAN, ưu tiên kết nối, đặc biệt là kết nối tiểu vùng, vùng sâu và vùng xa, nhằm đạt được mục tiêu hội nhập tại các ngành kinh tế có tính dẫn dắt cho quá trình hội nhập kinh tế tổng thể khu vực ASEAN.

Cùng với đó là huy động và phân bổ đủ ngân sách và nguồn lực cho kết nối kỹ thuật số, trong đó nhấn mạnh công tác đào tạo, nâng cao năng lực kỹ thuật số cho người dân trong khu vực ASEAN.

Các nghị viện cần ủng hộ việc thực thi có hiệu quả chiến lược chuyển đổi số bao trùm thuộc khung phục hồi tổng thể ASEAN và đẩy nhanh việc xây dựng chiến lược hợp nhất Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4IR) cho ASEAN.

Bên cạnh đó khuyến khích mỗi quốc gia xây dựng định hướng số hóa cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và vừa, tập trung vào tái cấu trúc doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực và khả năng cạnh tranh, đóng góp vào sự phát triển nền kinh tế số.

Một điểm nữa mà đoàn Việt Nam nhấn mạnh là tăng cường chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và vừa chuyển đổi số và các nền tảng công nghệ số xuất sắc trong các nước ASEAN.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Xã hội đã thảo luận để thông qua các dự thảo nghị quyết: Báo cáo Hội nghị Hội đồng tư vấn AIPA về ma túy lần thứ 4 (AIPACODD 4); tăng cường hợp tác và đẩy mạnh kỹ thuật số bao trùm để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu; vai trò của công nghệ tạo thuận lợi cho người tham gia bầu cử nhiều hơn; đưa các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) toàn cầu để thực hiện hiệu quả ở cấp quốc gia.

Thu Hằng

Việt Nam đề nghị AIPA có cơ chế hợp tác an ninh mạng và hỗ trợ chống dịch

Việt Nam đề nghị AIPA có cơ chế hợp tác an ninh mạng và hỗ trợ chống dịch

Việt Nam đề nghị thành lập các cơ chế hợp tác khu vực qua kênh nghị viện, chia sẻ kinh nghiệm về an toàn an ninh mạng và các biện pháp kỹ thuật hỗ trợ chống lại đại dịch.