Lực lượng tham gia diễn tập là các thành viên Tổ bầu cử số 1, khu Nguyễn Văn Trỗi, thị trấn Nam Sách. Khung tập đã diễn tập 4 tình huống gồm: Thực hiện bầu cử tại khu vực bỏ phiếu cố định; Tổ chức bầu cử cho người đang thực hiện cách ly tại nhà; Tổ chức bầu cử trong khu vực phong tỏa, hoặc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Tổ chức bầu cử cho người đang thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung, cơ sở y tế điều trị cho cử tri là bệnh nhân tại Trung tâm y tế huyện.

Hải Dương diễn tập kịch bản bầu cử trong điều kiện phòng chống dịch Covid 19
Lãnh đạo huyện Nam Sách kiểm tra diễn tập 
Hải Dương diễn tập kịch bản bầu cử trong điều kiện phòng chống dịch Covid 19
Cử tri đến điểm bầu cử thực hiện giãn cách để vào phòng bỏ phiếu

Cuộc diễn tập được chuẩn bị bài bản với những bước thực hiện nghiêm túc, đúng hướng dẫn. Toàn bộ các tình huống diễn tập được ghi hình và chuyển xuống các Tổ bầu cử trên địa bàn huyện để thực hiện, vừa đảm bảo đúng quy định trong bầu cử, vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid 19.

 
Hải Dương diễn tập kịch bản bầu cử trong điều kiện phòng chống dịch Covid 19

Trong phòng bỏ phiếu

Hải Dương diễn tập kịch bản bầu cử trong điều kiện phòng chống dịch Covid 19

Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến gia đình có người đang thực hiện cách ly tại nhà để cử tri bầu cử

Hải Dương diễn tập kịch bản bầu cử trong điều kiện phòng chống dịch Covid 19

Tình huống cử tri đang thực hiện cách ly tại nhà bầu cử

Hải Dương diễn tập kịch bản bầu cử trong điều kiện phòng chống dịch Covid 19
Tình huống cử tri trong khu vực phong tỏa tham gia bầu cử
Bắc Ninh bầu cử sớm 1 ngày ở những nơi phong tỏa, cách ly tập trung

Bắc Ninh bầu cử sớm 1 ngày ở những nơi phong tỏa, cách ly tập trung\

Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa có văn bản gửi Ủy ban Bầu cử Bắc Ninh cho phép tỉnh được tổ chức bầu cử sớm tại một số khu vực.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Hải Dương