Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội mới đây đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND TP Lê Minh Đức cho biết, Hà Nội được phân bổ 29 đại biểu, gồm: 14 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu và 15 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Về dự kiến số đơn vị bầu cử là 10, số lượng người giới thiệu là 59.

Về cơ cấu kết hợp xác định số lượng, cơ cấu thành phần người giới thiệu ứng cử phải đảm bảo thành phần hợp lý, đại diện cho các tầng lớp nhân dân thủ đô.

Hà Nội dự kiến giới thiệu 59 người, bầu 29 đại biểu Quốc hội

Có đại diện lãnh đạo chủ chốt của TP, đại biểu chuyên trách, đại biểu của tôn giáo, lực lượng vũ trang, TAND, các doanh nghiệp nhà nước, các viện nghiên cứu, trường đại học, các ngành văn hóa, y tế, giáo dục, lao động thương binh xã hội, quy hoạch đô thị…

Đồng thời, đảm bảo sự hợp lý trong phân bổ theo cơ cấu kết hợp do TP giới thiệu: số lượng người là phụ nữ, đại biểu tôn giáo (Phật giáo), người ngoài đảng, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu tái cử và đại biểu tự ứng cử.

 

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, số lượng ĐBQH của Hà Nội khóa XV được phân bổ là 29 đại biểu, giảm 1 đại biểu so với nhiệm kỳ trước, trong đó có 14 đại biểu Trung ương gửi về bầu tại địa phương và 15 đại biểu của Hà Nội.

Hà Nội dự kiến giới thiệu 59 người, bầu 29 đại biểu Quốc hội
Bà Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.

Do phân bổ của Trung ương nhằm đảm bảo đại diện các tỉnh, thành phố đều có đại diện trong Quốc hội nên nhiều đơn vị, tổ chức của TP Hà Nội không có đại diện trong cơ cấu được phân bổ.

Hội nghị đã biểu quyết nhất trí các nội dung hiệp thương tại hội nghị, đồng thời có một số ý kiến đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét điều chỉnh như bổ sung cơ cấu MTTQ TP Hà Nội tham gia Quốc hội. Điều chỉnh 2 đại biểu thuộc cơ cấu tập đoàn kinh tế Nhà nước vào số 14 đại biểu do Trung ương giới thiệu, để 2 đại biểu đó TP lựa chọn giới thiệu trong các cơ quan của TP...

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cũng tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử Đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, số người dự kiến giới thiệu ứng cử là 190 để bầu 95 đại biểu, bảo đảm ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử là phụ nữ; phấn đấu đạt tỷ lệ từ 30% trở lên đại biểu nhiệm kỳ cũ tái cử; tỷ lệ ứng cử viên trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) không thấp hơn 10% tổng số người được giới thiệu ứng cử; giảm tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước.

Thành Nam

Khóa mới phấn đấu có 25 - 50 Đại biểu Quốc hội là người ngoài đảng

Khóa mới phấn đấu có 25 - 50 Đại biểu Quốc hội là người ngoài đảng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, cơ cấu ĐBQH khóa mới phấn đấu người ngoài đảng từ 25-50; đại biểu dưới 40 tuổi khoảng 50; tái cử khoảng 160 người.