- Ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ được giới thiệu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật QH.

Tờ trình do Chủ tịch QH khóa 13 Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày sáng nay để QH bầu các ủy viên UB Thường vụ QH khóa 14 có một số nhân sự mới.

Ông Phan Thanh Bình, Giám đốc ĐHQG TP. HCM dự kiến làm Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Giới thiệu ông Nguyễn Khắc Định làm Chủ nhiệm UB Pháp luật
Ông Nguyễn Khắc Định. Ảnh: Phạm Hải

Ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ được giới thiệu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật QH.

 

Ông Vũ Hồng Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh dự kiến làm Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế.

Một số vị trí đứng đầu Ủy ban của QH có sự thay đổi: Bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng khóa 13 dự kiến làm Trưởng Ban Dân nguyện khóa 14. 

Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế khóa 13 dự kiến làm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại khóa 14.

Các vị trí còn lại được giới thiệu tái cử gồm: Bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội; Ông Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ, môi trường; Ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách; Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiêm Ủy ban Tư pháp; Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký QH; Ông Trần Văn Túy, Trưởng Ban Công tác đại biểu; Ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh.

Theo chương trình, QH hôm nay bầu 13 vị này làm ủy viên Ủy ban Thường vụ QH. Việc bầu các ủy viên này vào các chức danh cụ thể trên sẽ được tiến hành vào chiều mai.

Hồng Nhì