- QH giao UB Khoa học, công nghệ và môi trường giám sát việc bảo vệ môi trường khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển 4 tỉnh miền Trung, trong đó có tập đoàn Formosa.

Báo cáo trước QH chiều nay, Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết có một số ĐB đề nghị giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư trong nước và đầu tư có vốn nước ngoài, liên quan đến việc bảo vệ tài nguyên môi trường, tổ chức giám sát về ô nhiễm môi trường do tập đoàn Formosa gây ra tại một số tỉnh miền Trung.

UB Khoa học, công nghệ & môi trường QH giám sát Formosa

Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh: Hoàng Long

"UB Thường vụ QH nhận thấy vấn đề môi trường trong thực hiện các dự án trong nước và nước ngoài là vấn đề bức xúc, được dư luận quan tâm, do việc thực hiện còn nhiều bất cập, hạn chế. Ô nhiễm do tập đoàn Formosa gây ra không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm ngàn người dân khu vực miền Trung, mà còn tác động nhất định đến tình hình kinh tế xã hội trong cả nước", ông Nguyễn Hạnh Phúc nói.

 

Năm 2011, QH đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề. Năm 2012, Thường vụ cũng giám sát việc quản lý khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường. Kết luận của các cuộc giám sát này đang được triển khai thực hiện.

"Đối với sự cố ô nhiễm môi trường do tập đoàn Formosa gây ra tại một số tỉnh khu vực miền Trung, thời gian qua, Chính phủ và các cơ quan hữu quan đã khẩn trương triển khai, tiến hành nhiều giải pháp, phát hiện nguyên nhân, khắc phục hậu quả, đã đạt được kết quả bước đầu. Các cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm, xử lý sai phạm", Tổng thư ký QH nói.

"Ngay sau khi xảy ra sự cố, QH đã chỉ đạo UB Khoa học, công nghệ và môi trường chủ động nắm tình hình, làm việc với các bộ ngành địa phương hữu quan để báo cáo kết quả với UB Thường vụ. Trong thời gian tới, để có thêm cơ sở cho việc xem xét đánh giá vấn đề này, UB này tiếp tục được giao trực tiếp giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường khu công nghiệp và khu kinh tế ven biển ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế, trong đó có hoạt động của tập đoàn Formosa, báo cáo kết quả với QH để tiếp tục theo dõi, giám sát".

Bên cạnh đó, các ĐBQH chiều nay tán thành việc trong năm 2017, QH sẽ giám sát tối cao về an toàn vệ sinh thực phẩm và cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

Chung Hoàng