- Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, Formosa đã chuyển cho VN 250 triệu USD tiền bồi thường ban đầu.

XEM CLIP:

Giải trình tại phiên họp QH chiều nay, Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà thông tin: "Hôm qua, Formosa đã chuyển cho VN số tiền bồi thường ban đầu là 250 triệu USD. Đến nay các công việc liên quan đến vấn đề bồi thường, hỗ trợ cho người dân đã được Chính phủ chỉ đạo rất quyết liệt, Bộ NN&PTNT sẽ có báo cáo trước QH".
 
Formosa đã chuyển 250 triệu USD tiền bồi thường

Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà

Hiện Bộ TN&MT đang tiến hành xử phạt các hành vi vi phạm hành chính với Formosa, đồng thời lên kế hoạch khắc phục, từ chuyển đổi công nghệ cho đến hoàn thiện lại hệ thống xử lý chất thải, nước thải, khí thải.

VN cũng triển khai hệ thống ứng phó với sự cố môi trường cũng như hồ sinh học có thể chứa đựng nước trước khi thải ra biển khoảng 7 ngày. Sẽ có hệ thống quan trắc trực tuyến để giám sát tất cả chỉ tiêu vi phạm và gây ô nhiễm môi trường.

Trao đổi bên lề QH chiều nay, Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà khẳng định, 250 triệu USD đã được chuyển ngày hôm qua vào 1 tài khoản tạm giữ, sau đó Chính phủ sẽ phân về các địa phương, việc phân phối hỗ trợ là nhiệm vụ chính của địa phương.

Phần bồi thường còn lại sẽ được chuyển nốt vào ngày 28/8.

"Cho đến nay các thông tin về chất lượng môi trường dự kiến khoảng 15/8 sẽ thông qua hội đồng với sự tham gia của các nhà khoa học để đánh giá và đưa ra giải pháp khắc phục cụ thể nếu như ô nhiễm. Xác định các giải pháp phục hồi hệ sinh thái môi trường.

Cùng với đó, Bộ TN&MT được Chính phủ chỉ đạo xây dựng một dự án để giám sát và quan trắc chất lượng môi trường biển trên toàn bộ các tỉnh miền Trung, mở rộng ra Thanh Hóa đến Đà Nẵng.

Hệ thống này giúp ta chủ động cung cấp thông tin cho người dân, đồng thời giám sát môi trường minh bạch với tất cả các DN hoạt động trên địa bàn. Thời gian tới, Bộ NN&PTNT trong dự án hỗ trợ người dân sinh kế sẽ có dự án liên quan sử dụng kinh phí bồi thường để phục hồi hệ sinh thái biển", ông Hà nói.

Ông cũng cho biết, ngay sau sự cố, như các đại biểu nói là tạo ra tiền lệ mới đặt ra công tác quản lý về môi trường, đặc biệt liên quan đến quy chuẩn, đánh giá tác động môi trường các quy trình giám sát ĐTM cũng như việc thanh tra, kiểm tra.

Thông tin thêm về việc hỗ trợ 4 tỉnh miền Trung bị thiệt hại do sự cố môi trường, Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết ngoài quyết định hỗ trợ bước đầu đã thực hiện trong gần 4 tháng qua, Bộ đang tiến hành một đề án hỗ trợ thiệt hại đối với ngư dân khai thác và nuôi trồng thủy sản, làm muối và các ngành nghề khác.

Bộ NN&PTNT cũng đang chuẩn bị đề án phục hồi, tái tạo nguồn lợi hải sản và hệ sinh thái biển ở khu vực này.

H.Nhì - C.Hoàng - H.Long - H.Phúc