Tại phiên họp UB Thường vụ QH sáng nay thảo luận về dự thảo luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức QH, Chủ nhiệm UB Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, nhiều ý kiến đề nghị nâng tỷ lệ ĐB chuyên trách từ 35% lên mức 37%, 40% trong tổng số ĐBQH hoặc cao hơn nữa.

Đề nghị nâng tuổi đại biểu QH chuyên trách lên 65 - 67
Chủ nhiệm UB Pháp luật Hoàng Thanh Tùng

Theo ông Tùng, Thường trực UB Pháp luật và ban soạn thảo đưa ra phương án để xin ý kiến. Phương án 1 giữ như quy định hiện hành, ĐB chuyên trách ít nhất là 35% (tương đương khoảng 175 ĐB). Đây cũng là phương án mà Thường trực UB Pháp luật tán thành. Phương án 2 là tăng lên ít nhất 40% (khoảng 200 ĐB).

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị cần có chính sách thu hút các cán bộ, công chức, viên chức có kinh nghiệm công tác lâu năm, có năng lực, trí tuệ, gần đến tuổi nghỉ hưu hoặc đã nghỉ hưu nhưng còn đủ điều kiện về sức khỏe tham gia ĐB chuyên trách.

Đồng thời, không khống chế độ tuổi tối đa của ĐBQH hoặc kéo dài tuổi làm việc của ĐBQH hoạt động chuyên trách lên mức cao hơn (65 - 67 tuổi) so với quy định của bộ luật Lao động để phát huy tối đa trí tuệ, kinh nghiệm của đại biểu.

Ông Tùng cho hay, Thường trực UB Pháp luật và ban soạn thảo nhận thấy đây là đề xuất có tính tích cực cao, cần được xem xét.

Theo quy định hiện hành, ĐBQH hoạt động chuyên trách là chức danh cán bộ, thuộc phạm vi điều chỉnh của luật Cán bộ, công chức. Do đó, nếu có quy định riêng về tuổi làm việc đối với ĐBQH thì cần được tính toán để thể hiện ngay trong luật Tổ chức QH.

 

Đề nghị nâng 2 Ban của UB Thường vụ QH thành cơ quan chuyên môn của QH

Ông Tùng cũng cho biết, nhiều ý kiến đề nghị nghiên cứu, đánh giá đầy đủ để chuyển Ban Công tác đại biểu và Ban Dân nguyện của UB Thường vụ QH thành cơ quan chuyên môn thuộc QH để bảo đảm tính đồng bộ về loại hình tổ chức và yêu cầu chuyên môn hóa đối với bộ máy tham mưu, giúp việc QH.

Hiện tại, 2 Ban đã có đề án chuyển thành cơ quan chuyên môn thuộc QH gửi UB Thường vụ QH và kiến nghị bổ sung vào luật Tổ chức QH quy định về địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan này.

Đề nghị nâng tuổi đại biểu QH chuyên trách lên 65 - 67
Phiên họp UB Thường vụ sáng nay

Theo đó, Ban Công tác đại biểu sẽ thành Ban Tổ chức đại biểu dân cử, là cơ quan chuyên môn thuộc QH, có chức năng tham mưu, giúp việc QH, trực tiếp và thường xuyên là UB Thường vụ QH, về công tác đại biểu dân cử và tổ chức bộ máy, nhân sự của QH, UB Thường vụ QH, Hội đồng dân tộc và các UB của QH, các cơ quan thuộc QH, HĐND theo quy định của pháp luật.

Ban Dân nguyện là cơ quan chuyên môn thuộc QH có chức năng tham mưu, giúp QH, UB Thường vụ QH về công tác dân nguyện.

Thu Hằng 

Chủ tịch QH: Tách ra có thêm ghế ngồi, nhập vào người thế này, thế khác

Chủ tịch QH: Tách ra có thêm ghế ngồi, nhập vào người thế này, thế khác

Thường vụ QH sáng nay thông qua nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2019-2020 tại 6 tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ.