- Cần quy định bậc lương mới để tương xứng với vị thế, trách nhiệm của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Báo cáo tờ trình về việc ban hành nghị quyết quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tại phiên họp UBTVQH sáng nay, Tổng KTNN Hồ Đức Phớc nêu một số bất cập khi thực hiện chế độ tiền lương với cán bộ công chức, trong đó có bảng lương của Tổng KTNN.

Đề nghị nâng bậc lương Tổng Kiểm toán Nhà nước

Tổng KTNN Hồ Đức Phớc. Ảnh: Quochoi.vn

Theo ông Phớc, bảng lương Tổng KTNN hiện nay có 2 bậc lương: Bậc 1 (9,70), Bậc 2 (10,30). Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, luật KTNN năm 2015, nhiệm vụ và trách nhiệm của Tổng KTNN cao hơn, nặng nề hơn so với luật năm 2006. 

Tuy nhiên, bậc lương của Tổng KTNN hiện nay vẫn chưa được sửa đổi để tương xứng với nhiệm vụ và trách nhiệm được giao.

KTNN cũng cho hay, Tổng KTNN chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ đối với kết luận, kiến nghị của ngành về sai phạm của đơn vị được kiểm toán và thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng.

Vì vậy, cần quy định bậc lương mới đối với Tổng KTNN để tương xứng với vị thế, trách nhiệm của Tổng KTNN đã được Hiến pháp năm 2013 và luật KTNN năm 2015 quy định.

Do đó, KTNN đề nghị UBTVQH quy định bảng lương mới cho Tổng KTNN có 2 bậc lương: Bậc 1 (9,80), bậc 2 (10,40).

Thẩm tra báo cáo về đề nghị này, Chủ nhiệm UB Tài chính ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết có 2 loại ý kiến.

Theo đó, đa số ý kiến cho rằng, Tổng KTNN là người đứng đầu KTNN do Quốc hội bầu, chức danh này chưa được quy định trong bảng lương chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước ban hành theo nghị quyết của UBTVQH. 

 

Với địa vị pháp lý mới của KTNN, Tổng KTNN là người chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật về chất lượng, nội dung chuyên môn, nghiệp vụ đối với toàn bộ nhiệm vụ được Hiến pháp, luật KTNN quy định.

Do đó, đa số ý kiến đồng tình quy định mức lương của Tổng KTNN có 2 bậc, mỗi bậc tăng 0,1 như đề nghị của KTNN.

Cũng có ý kiến đề nghị, cần tăng mức lương của Tổng KTNN lên cao hơn, tương đương mức lương của Viện trưởng VKSNDTC, Chánh án TANDTC (bậc 1, hệ số lương 10,4; Bậc 2, hệ số lương 11,00), vì cùng là người đứng đầu cơ quan hiến định độc lập, do Quốc hội bầu.

Đề nghị nâng bậc lương Tổng Kiểm toán Nhà nước

Chủ nhiệm UB Tài chính ngân sách Nguyễn Đức Hải. Ảnh: Quochoi.vn

Ông Hải cho biết thêm, KTNN đã lấy ý kiến của Bộ Nội vụ và Bộ có văn bản cho rằng, mức lương chức vụ của Tổng KTNN nên đưa vào đề án tiền lương trình TƯ xem xét, thông qua (dự kiến vào tháng 5/2018).

UB Tài chính ngân sách nhận thấy, theo quy định tại điều 62 của luật KTNN, việc xác định mức lương của Tổng KTNN thuộc thẩm quyền của UBTVQH, do đó, UBTVQH nên xem xét và quyết định kịp thời.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết Bộ sẽ tiếp thu, nghiên cứu đưa vào đề án cải cách tiền lương trình TƯ xem xét. Còn trước mắt với đề nghị của KTNN nếu được UBTVQH quyết định tạm thời cho thực hiện thì Bộ sẽ chấp hành.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho hay, UBTVQH ủng hộ quan điểm này. Tuy nhiên, dù có thẩm quyền ban hành nhưng UBTVQH đề nghị Ban chỉ đạo cải cách tiền lương nghiên cứu để khi xây dựng chính sách mới thì xem xét những đặc thù của các ngành, thiết chế, đặc biệt của Tổng KTNN mức đó đứng ở chỗ nào, tương đương với bộ trưởng hay cao hơn so với các chức danh khác.

Sau đó UBTVQH sẽ quyết định.

Kết luận, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển cho biết, TVQH sẽ có ý kiến đề nghị Ban cải cách tiền lương và xem xét trình TƯ vào tháng 5/2018, khi nào có quyết định sẽ ban hành nghị quyết.

Hương Quỳnh