- Theo ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương, hậu quả việc công bố trái phép của Vinastas tới đây sẽ được các cơ quan có thẩm quyền xử lý và có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Thảo luận tại hội trường về dự thảo luật về Hội sáng nay, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) đề cập câu chuyện Vinastas công bố hàm lượng thạch tín (asen) trong nước mắm làm dư luận nổi sóng để góp ý về quyền và nghĩa vụ của hội.

ĐBQH mổ xẻ xử lý vụ Vinastas công bố thông tin nước mắm

ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương. Ảnh: Hoàng Anh

Ông cho biết, việc này đã gây hoang mang cho người dân và làm thiệt hại cho việc sản xuất nước mắm truyền thống cả nước.

"Điều quan trọng việc công bố tiêu chuẩn an toàn thực phẩm là thẩm quyền của cơ quan Nhà nước chứ không phải thẩm quyền của Hội", ĐB Cương nói.

 

Theo ông, nghị định 45 của Chính phủ tại điều 23 quy định quyền của hội không có bất cứ điều khoản nào cho phép hội công bố vấn đề này. Trong khi đó, điều 24 nghị định 45 thì lại quy định không được lợi dụng hoạt động hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia và trật tự xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

"Hậu quả của việc công bố trái phép trên của Hội bảo vệ người tiêu dùng tới đây sẽ được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý và có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại theo khoản 1, điều 40 của nghị định 45", ông Cương cho hay.

Ông cũng đặt ra vấn đề liên quan đến việc này là công tác đặt ra của hội là cần xem xét, tiếp tục hoàn thiện quy định nghị định 45.

"Hiện nay quy định được đưa ra trong pháp lệnh khoản 3 điều 9 của dự thảo nhưng cần quy định rộng hơn, không cho phép các hội làm những việc thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước. Cần làm rõ nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao cho hội mà Nhà nước cấp kinh phí theo quy định tại khoản 2 điều 26", vị ĐB cho hay.

H.Nhì