- Với nỗ lực phấn đấu trong thời gian còn lại, dự báo cả năm 2017 chúng ta đạt và vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra - Thủ tướng báo cáo trước QH.

>> Tuần này Quốc hội phê chuẩn Bộ trưởng GTVT, Tổng Thanh tra
>> Ông Phan Văn Sáu xin thôi làm Tổng Thanh tra Chính phủ

Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo cáo trước QH về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; kế hoạch 2018.

Theo báo cáo, tăng trưởng GDP 9 tháng năm nay đạt 6,41%, ước cả năm đạt 6,7%; Giá tiêu dùng bình quân 9 tháng tăng 3,79%, ước cả năm khoảng 4%, lạm phát cơ bản khoảng 1,6%; ước cả năm tổng thu ngân sách tăng 2,3% so với dự toán và tăng 10,1% so với năm 2016; bội chi 3,5% GDP, bằng mức QH thông qua...

Thủ tướng,Nguyễn Xuân Phúc,thanh tra,công tác cán bộ,kỷ luật hành chính

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Về cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trong năm qua đã tập trung chỉ đạo, xử lý những sai phạm của cán bộ, công chức, viên chức, trong đó đã xử lý nghiêm một số cán bộ lãnh đạo và công khai kết luận, tạo niềm tin trong nhân dân.

Nghiêm túc triển khai kết luận của Tổng bí thư tại các cuộc họp lãnh đạo chủ chốt và các phiên họp của Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng.

Phát hiện, xử lý nhiều vụ việc tham nhũng, đưa ra xét xử công khai các vụ án lớn, dư luận quan tâm; thu hồi tài sản có tiến bộ. Chú trọng công tác thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực và các vụ việc gây bức xúc…

“Với nỗ lực phấn đấu trong thời gian còn lại, dự báo cả năm 2017 chúng ta đạt và vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đây là một thành công lớn của đất nước ta” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhiều vi phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ

Thủ tướng cũng lưu ý chất lượng tăng trưởng cải thiện còn chậm; năng suất lao động chưa cao; nợ công cao, xử lý nợ xấu còn nhiều khó khăn, cổ phần hóa DNNN thoái vốn đạt thấp. 

Đáng chú ý là phát hiện thêm nhiều dự án đầu tư của DNNN chậm tiến độ, hiệu quả thấp, thua lỗ, thất thoát; quản lý phát triển đô thị còn nhiều hạn chế…

 

Còn những biểu hiện tiêu cực, suy thoái đạo đức lối sống. 

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng còn bất cập; chưa có giải pháp hiệu quả khắc phục tình trạng lợi dụng mạng xã hội đưa tin xấu, độc.

Thủ tướng cũng lưu ý thực thi pháp luật vẫn là khâu yếu; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm. Tổ chức bộ máy còn cồng kềnh; phối hợp công tác giữa các cấp, các ngành hiệu quả chưa cao. Đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập chưa theo kịp yêu cầu. Còn những yếu kém trong công tác cán bộ; đã phát hiện nhiều vi phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ.

Khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

1 trong 7 nhiệm vụ, giải pháp được Chính phủ đặt ra trong năm tới là xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Cụ thể, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết TƯ 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Triển khai Nghị quyết TƯ 6 khóa 12 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đổi mới phương thức, lề lối làm việc, tăng cường ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân, nhất là ở cấp cơ sở; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đề cao trách nhiệm giải trình, xử lý nghiêm vi phạm.

Tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xác định rõ vị trí việc làm, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Đơn giản hóa thủ tục, bảo đảm công khai, minh bạch, cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian, giảm chi phí.

Thủ tướng cũng yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; có cơ chế kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm, công khai các vi phạm. 

Cùng với đó, tăng cường phòng chống, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, được xã hội quan tâm; thu hồi tối đa tài sản bị thất thoát.

Về giải pháp tăng cường ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, Chính phủ thực hiện chính sách tài khoá chặt chẽ, siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách ở tất cả các ngành, các cấp. 

Đồng thời, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Quản lý, giám sát chặt chẽ đầu tư công; tăng cường thực hiện đấu thầu qua mạng; kiên quyết phòng, chống lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các vi phạm. 

Chính phủ cũng yêu cầu tập trung chấn chỉnh những bất cập, sai phạm trong các dự án đối tác công tư, nhất là các dự án BOT, BT.

Tinh gọn bộ máy: Lấy đá ghè chân mình cũng phải làm

Tinh gọn bộ máy: Lấy đá ghè chân mình cũng phải làm

Tinh giản biên chế, thu gọn bộ máy lâu nay được xem là khó và nhạy cảm, bởi không ai lấy đá ghè chân mình.

Hợp nhất để không ‘quyền anh quyền tôi, quân anh quân tôi’

Hợp nhất để không ‘quyền anh quyền tôi, quân anh quân tôi’

Hợp nhất một số cơ quan Đảng với chính quyền sẽ tạo nên sức mạnh, không có “quyền anh quyền tôi”,  “quân anh quân tôi".

Bộ trưởng cần biết nghe lời 'nghịch nhĩ'

Bộ trưởng cần biết nghe lời 'nghịch nhĩ'

Tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội cần thận trọng và khôn ngoan. Không nên vội vàng xem thông tin có tính phản biện, "nghịch nhĩ" là xấu. 

Tổng bí thư: Lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy

Tổng bí thư: Lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp thứ 12 Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng tổ chức ngày 31/7.

Thủ tướng: Nếu chưa có lửa trong lòng, hãy nhóm lên

Thủ tướng: Nếu chưa có lửa trong lòng, hãy nhóm lên

“Anh nào chưa có lửa trong lòng mình, trong ngành mình thì hãy nhóm lên”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thu Hằng