Bốn gương mặt lần đầu đắc cử gồm: Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Trần Quang Phương; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương; ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

14 thành viên còn lại là nhân sự khóa XIV tái cử.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV có 3 nữ gồm các bà: Nguyễn Thúy Anh, Lê Thị Nga, Nguyễn Thị Thanh.

Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình danh sách đề cử một số Ủy viên để Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội. 

Danh sách 18 Ủy viên Ủy ban Ban Thường vụ Quốc hội vừa được bầu
Danh sách 18 Ủy viên Ủy ban Ban Thường vụ Quốc hội vừa được bầu

5 lãnh đạo

1 - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

2 - Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

3 - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

4 - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

5 - Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

13 Ủy viên

6 - Ông Bùi Văn Cường, giới thiệu làm Tổng thư ký Quốc hội

7 - Bà Nguyễn Thúy Anh, giới thiệu làm Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội

 

8 - Ông Vũ Hồng Thanh, giới thiệu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế

9 - Ông Lê Quang Huy, giới thiệu làm Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường

10 - Ông Nguyễn Đắc Vinh, giới thiệu thiệu làm Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục 

11 - Bà Lê Thị Nga, giới thiệu làm Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp

12 - Ông Hoàng Thanh Tùng, giới thiệu làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

13 - Ông Vũ Hải Hà, giới thiệu làm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại 

14 - Ông Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an, giới thiệu làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh

15 -  Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, giới thiệu làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc

16 - Ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, giới thiệu bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách

17 - Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác đại biểu khóa XIV 

18 - Ông Dương Thanh Bình, Trưởng ban Dân nguyện khóa XIV

Riêng chức danh Trưởng ban Công tác đại biểu, Trưởng Ban Dân nguyện sẽ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định. Theo đó, bà Nguyễn Thị Thanh được giới thiệu tiếp tục làm Trưởng ban Công tác đại biểu; ông Dương Thanh Bình được giới thiệu tiếp tục làm Trưởng Ban Dân nguyện.

Kết quả bầu và kiện toàn các chức danh này sẽ được công bố vào sáng mai, 21/7.

Thu Hằng

Thứ trưởng Công an được đề cử làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Thứ trưởng Công an được đề cử làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.