Tổng thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường cho biết, theo báo cáo của Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo đến ngày 11/5/2021, Hội đồng bầu cử quốc gia đã nhận được 102 đơn thư của công dân có nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh về công tác bầu cử và ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong đó, có 11 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử ĐBQH; có 69 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử đại biểu HĐND các cấp; có 20 đơn tố cáo, phản ánh về việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú; có 02 đơn không liên quan đến bầu cử.

Đang giải quyết 5 đơn tố cáo 7 nhân sự ứng cử ĐBQH khóa XV
Tổng thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường. Ảnh: Trần Thường

Theo Tổng thư ký Quốc hội, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo đã chuyển các đơn thư đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét và đã giải quyết được 54 đơn; xếp lưu 48 đơn (24 đơn trùng; 24 đơn không rõ nội dung, đơn không liên quan đến bầu cử).

Trong 11 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử ĐBQH khóa XV, có 5 đơn đủ điều kiện xử lý, 6 đơn xếp lưu do nội dung tố cáo của công dân xuất phát từ việc khiếu nại, tố cáo của công dân không đạt được mục đích nên chuyển sang tố cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức đã giải quyết mà không cung cấp được căn cứ chứng minh sai phạm.

Trong số 5 đơn đủ điều kiện xử lý, công dân có tố cáo, phản ánh về tiêu chuẩn đối với 7 nhân sự ứng cử ĐBQH khóa XV; trong đó có 2 nhân sự tự ứng cử, 5 nhân sự được giới thiệu ứng cử.

Tiểu ban đã có 3 văn bản chuyển đơn phản ánh của công dân đến Ủy ban bầu cử cấp tỉnh để xem xét theo thẩm quyền; có 5 văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác minh, trả lời về 4 nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý cơ cơ quan Trung ương để Tiểu ban báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét theo thẩm quyền.

Ngoài ra, Tiểu ban đã nhận được thông tin kết quả về 1 nhân sự tự ứng cử đã bị loại khỏi danh sách ứng cử sau Hiệp thương vòng 3 do không đủ tín nhiệm; 1 ứng cử viên ĐBQH do địa phương giới thiệu đã được cơ quan có thẩm quyền của địa phương xem xét, kết luận nhân sự được giới thiệu đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu.

 

Chuyển đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương 3 đơn phản ánh về 2 nhân sự

Đối với 4 nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý, giới thiệu của cơ quan ở Trung ương, Tiểu ban sẽ đôn đốc và đề nghị cơ quan có thẩm quyền có văn bản phản hồi về nội dung công dân phản ánh để báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia để xem xét, quyết định theo thẩm quyền và phục vụ công tác thẩm tra của Ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV nếu ứng cử viên đó trúng cử.

Đối với 69 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, ông Cường

cho hay, Tiểu ban đã chuyển đến Ủy ban bầu cử các cấp 38 đơn; chuyển đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương 3 đơn phản ánh về 2 nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý; lưu 29 đơn do nội dung tố cáo của công dân xuất phát từ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo không đạt được mục đích chuyển sang tố cáo người đứng đầu cơ quan tổ chức.

Đến nay, Tiểu ban đã nhận được báo cáo của cơ quan có thẩm quyền thông tin nội dung tố cáo đối với 3 nhân sự ứng cử đại biểu HĐND (1 cấp xã, 1 cấp huyện, 1 cấp tỉnh) trước đó đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, kết luận theo đúng quy định của pháp luật, nhân sự được giới thiệu đủ tiêu chuẩn ứng cử, không vi phạm tiêu chuẩn đại biểu.

Đối với 20 đơn công dân khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác và lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên: Tiểu ban đã chuyển 11 đơn đến Ủy ban bầu cử cấp tỉnh để xem xét, trả lời cho công dân, xếp lưu 9 đơn do có nội dung không rõ, đơn trùng.

Thu Hằng

Cam kết của 4 tướng lĩnh, sĩ quan quân đội, công an ứng cử ĐBQH khóa XV

Cam kết của 4 tướng lĩnh, sĩ quan quân đội, công an ứng cử ĐBQH khóa XV

Đại tướng Tô Lâm, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, đại tá Nguyễn Tiến Nam báo cáo chương trình hành động ứng cử ĐBQH khóa XV.