Cơ quan Tổng cục Chính trị hôm nay (10/3) đã tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự ứng cử bầu ĐBQH khóa XV và hội nghị lấy ý kiến nhận xét, thảo luận nhân sự của cơ quan Tổng cục chính trị ra ứng cử bầu ĐBQH.

Theo cơ cấu, Tổng cục chính trị được giới thiệu 4 đại biểu, trong đó, Cơ quan Tổng cục Chính trị giới thiệu 2 đại biểu gồm: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam và Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Đại tướng Lương Cường được giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa XV
Đại tướng Lương Cường. Ảnh: QĐND

Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất cao việc giới thiệu nhân sự ra ứng cử ĐBQH khóa XV để lấy ý kiến của cử tri nơi công tác, hội nghị tổ chức biểu quyết nhất trí đạt 100%.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thống nhất 100% giới thiệu Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Trần Quang Phương ra ứng cử bầu ĐBQH khóa XV.

Đại tướng Lương Cường được giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa XV
Các đại biểu dự Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác biểu quyết giới thiệu Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Trần Quang Phương ứng cử ĐBQH

Đại tướng Lương Cường sinh năm 1957, quê quán phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Ông từng giữ chức Chính ủy Quân đoàn 2, Chính ủy Quân khu 3, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. 

 

Tháng 4/2016, Bộ Chính trị phân công ông giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng và được bầu vào Bộ Chính trị.

Thượng tướng Trần Quang Phương sinh năm 1961, quê quán phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Ông từng giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi; Phó Chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5; Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5.

Tháng 6/2019, ông giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trần Thường

Sáu tướng lĩnh các quân khu được giới thiệu ứng cử Quốc hội

Sáu tướng lĩnh các quân khu được giới thiệu ứng cử Quốc hội

Các tướng lĩnh và sĩ quan thuộc các Quân khu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV.