Phát biểu bế mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử vào sáng 15/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đánh giá, cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Khẳng định công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng

Chủ tịch Quốc hội cho biết, cuộc bầu cử diễn ra trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 bùng phát đợt thứ tư, với nhiều diễn biến phức tạp nhưng đã được tổ chức an toàn, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm nhiều so với các kỳ bầu cử trước (chỉ bằng 18% so với các kỳ trước đây).

'Đại biểu Quốc hội phải luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết'
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia

Trong quá trình bầu cử không có các tình huống bất thường xảy ra ngay cả tại một số địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh. Nhiều địa phương có nhiều cách làm sáng tạo, có diễn tập bầu cử ngoài thực địa trước hoặc đề xuất bầu cử sớm.

Cuộc bầu cử đã phát huy được tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch trong từng bước triển khai công tác bầu cử, từ dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng cho đến công tác hiệp thương, lấy ý kiến cử tri, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đáp ứng tiêu chuẩn, chất lượng, việc tổ chức vận động bầu cử cũng như việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.

“Với kết quả bầu được 499 ĐBQH, cơ bản bầu đủ đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, chất lượng, cơ cấu đại biểu đều vượt chỉ tiêu đặt ra, khẳng định công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là một cuộc bầu cử với quy mô lớn nhất từ trước đến nay (gần 70 triệu cử tri cả nước) được tổ chức thành công với nhiều điểm mới trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn về bầu cử.

Nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp tình hình thực tiễn trong bối cảnh cả nước phải thực hiện cùng một lúc 3 nhiệm vụ: Vừa tập trung ưu tiên cho phòng, chống đại dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ tư với diễn biến, tốc độ lây lan nhanh hơn, biến thể virus mới mạnh hơn và nguy hiểm hơn; vừa tiếp tục phục hồi và duy trì phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời tập trung cao độ cho công tác bầu cử, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, vẫn còn một số hạn chế, bất cập, như hiệp thương, giới thiệu người ứng cử một số nơi vẫn chưa bảo đảm số dư; vẫn còn một số trường hợp người ứng cử vi phạm pháp luật, cá biệt có nơi phải bầu lại do bầu thiếu… Tuy nhiên, những hạn chế, tồn tại này chỉ là cá biệt và đã được khắc phục, xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

 

Xem xét, quyết định tổ chức và nhân sự cấp cao

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra đối với Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp là rất lớn, rất quan trọng, đòi hỏi phải sớm bắt tay vào triển khai thực hiện.

“Tới đây, chúng ta cần tập trung vào tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV. Đây là kỳ họp hết sức quan trọng với nhiệm vụ trọng tâm là xem xét, quyết định tổ chức và nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước trong nhiệm kỳ”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội khoá XV, của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tác động trực tiếp và đánh dấu mức độ chuyển biến về chất trong đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật nước ta. 

Bước vào nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Quốc hội gửi gắm, mỗi ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp cần làm tốt vai trò trung tâm trong hoạt động của cơ quan dân cử, phát huy đầy đủ, tích cực trách nhiệm của mình theo Hiến pháp và pháp luật, phải luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết và quyết tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Cùng với đó, các đại biểu ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho bộ máy nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh.

“Lĩnh hội tư tưởng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, chúng ta cần nhận thức rõ trong điều kiện cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, Quốc hội và HĐND các cấp càng ‘phải có tầm nhìn mới, bản lĩnh mới và sức sáng tạo mới”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

'Đại biểu Quốc hội phải luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết'
Báo cáo tổng kết về cuộc bầu cử, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 ĐBQH khóa XV. Tuy nhiên, Hội đồng bầu cử quốc gia đã quyết định không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV với 1 trường hợp tại đơn vị bầu cử số 1 thuộc tỉnh Bình Dương vì không bảo đảm tiêu chuẩn. Do đó, đã có 499 người trúng cử ĐBQH khóa XV (đạt 99,8%).
Cơ cấu thành phần ĐBQH khóa XV đã giảm đại biểu kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp, tư pháp, tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách.
Lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Quốc hội, tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao, đạt 38,6% tổng số đại biểu Quốc hội. Các cơ cấu như tỷ lệ đại biểu là phụ nữ, trẻ tuổi, đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu tái cử đều đạt hoặc vượt so với chỉ tiêu đặt ra.

Thu Hằng

Quốc hội sẽ bầu Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao

Quốc hội sẽ bầu Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự để trình Quốc hội bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt và nhân sự cấp cao trong bộ máy Nhà nước.